Üretim Yönetim Sistemleri (MES)

Üretim Yönetim Sistemleri (MES)
Üretim Yönetim Sistemleri (MES)

Üretim Yönetim Sistemi – Operasyon Modülü

Wonderware MES / Operasyon modülü hammaddelerin mamül ürünlere dönüşmesini verimli ve güvenilir bir şekilde yönetmenizi sağlamaktadır. İş emri yürütme süreçlerini dijitalleştirir ve standart hale getirmektedir. Ürünlerin spesifikasyonlara uymasını sağlayarak gerçek zamanlı olarak imalat, yürütme ve malzeme akışı süreçlerindeki bilgilerinize ulaşmanıza olanak sağlamaktadır

  • Üretimdeki tüm operasyonel süreçlerin gerçek zamanlı yönetilmesi,
  • İnsan & Proses & Sistem arası işleyişleri organize etme,
  • Shop Floor cihazları ile entegrasyonu,
  • Kim, nerede, nasıl, ne zaman ve ne kadar üretim yaptığının bilgilerinin anlık olarak veya geçmişe dönük olarak raporlanması,
  • Üretim planlaması (Optimum kaynak ile maksimum verimde üretim yapılması sağlanmaktadır),
  • İş emri yönetimi (İş emri ne zaman başladı, ne zaman bitti, daha ne kadar sürecek gibi bilgileri anlık sunmaktadır),
  • İş gücü maliyetlendirmesi (Herhangi bir iş emrinin üretiminde birim iş gücü maliyetleri farklı kaynaklar kullanılması sonucu toplam iş gücü maliyetinin otomatik hesaplanarak sunulması),
  • Proses steplerinin / İş takip metodolojilerinin / Standartların dikte edilmesi,
  • Envanter yönetiminin gerçekleştirilmesi(Canlı envanter bilgisi),
  • BOM tanımlamasını ve yönetimini sağlamaktadır.