Wonderware Intelligence

Wonderware İş Zekası Raporlama
Wonderware Intelligence

Wonderware İş Zekası Raporlama Sistemi Modülü (EMI_Manufacturing Intelligence); Üretim süreci ile ilgili verileri özet tablo olarak sunarak analiz etme ve raporlama imkanı sağlamaktadır. Bu teknoloji  sayesinde üretim süreçlerinizden toplanan ham veriler sadeleştirilerek diğer disiplenler ile ilişkilendirilmesini ve anlamlı hale dönüştürülmesini sağlanmaktadır. Böylece işletme karar mekanizmalarının işi kolaylaşmakta ve üretim ile ilgili tüm süreçlerin performanslarını arttırmaya yönelik aksiyon alma konusunda destek sağlanmaktadır. Amaç işletme içerisinde süreç optimizasyonlar sağlanarak ve müşteri memnuniyetlerinin talep edilen seviyede karşılanması sağlamaktır.

 • İş zekası çözümüdür ve tüm sistemlere yönelik dizayn imkanı,
 • Maliyet, üretim, kalite, enerji, tüketimler gibi tüm ölçüm kriterleri ile farklı veri kaynakları üzerinden verileri birleştirilerek dashboard oluşturulabilmekte,
 • Oluşturulan dashboard içerikli raporlar mobil ya da sabit platform üzerinden tüm kullanıcılara yayınlanarak erişim sağlanmakta,
 • Daha önceden tanımlı olan veri modelleri ile hızlı şekilde rapor oluşturalabilme,
 • Analytics Client modülü ile sürükle-bırak dashboard oluşturma,
 • Zengin raporlama ve dashboard kütüphanesi,

 

 • Veri Kaynaklarına Bağlanma Adaptörleri;
  • Wonderware Historian
  • Wonderware eDNA
  • Microsoft SQL Server
  • Oracle data
  • Text File (CSV format)
  • OSIsoft PI Server Native
  • Adaptör geliştirme aracı (SDK)
 • Sanallaştırma desteği
  • Microsoft® Hyper-V™
  • VMware vSphere 5.x Adaptör geliştirme aracı (SDK)
  • Sanallaştırma desteği
  • Microsoft® Hyper-V™

 

wonderware emi ile ilgili görsel sonucu