Wonderware MES/Kalite

Üretim Yönetim Sistemi – Kalite Modülü İmalat İşlemleri için Kalite Yönetimi ve İstatistiksel Proses Kontrol
Wonderware MES/Kalite

Kalite operasyonlarının sayısallaştırılması, otomatikleştirilmesi ve işyeri tabanında numune planının uygulanması ile aynı zamanda kalite ve uygunluğun korunmasını sağlamaktadır. Kalite kayıplarını etkili bir şekilde azaltmak, varyasyonu en aza indirmek ve verimi artırmak için eğilimler ve kural ihlal bildirimlerini kullanıcıların bilgisine sunmak için güçlü istatistiksel süreç denetimi (SPC) yöntemleri kullanmanızı sağlamaktadır.

  • Üretilecek ürünlere ilişkin kalite yönetimi yapılması,
  • Ürün özelinde zaman ya da event bazlı örnekleme planlarının oluşturulması,
  • Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemleri (LIMS) ile entegre olunarak üretimle eş zamanlı örnekleme planlarının yürütülmesi,
  • İstatistiksel Proses Kontrolü – SPC yapılması,
  • Ürüne özel kalite kurallarının oluşturulması,
  • Anlık SPC ve kalite kurallarına yönelik kabul / red mekanizmalarının işletilmesi,
  • Proses Alarmları (Örn: Düşük Makine Hızı vs.) tanımlanarak proaktif yaklaşım sağlamaktadır