AKILLI Fabrika Çözümleri – Batch Yönetim Sistemleri

EKİM 09, 2019

Wonderware INBATCH, özellikle reçete ve batch prosese sahip işletmelerde otomasyon kontrol sisteminin marka/modeli farketmeksizin üretimin uluslararası geçerliliğe sahip ISA Standartlarına uygun bir şekilde verimli ve etkin yürütülmesini sağlamaktadır. INBATCH çözümü, işletmelerde manuel olarak hataya açık şekilde işleyen batch ve reçete sistemlerini otomatik hale dönüştürülerek yüksek kaliteye sahip istikrarlı üretimin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Böylece işletme kaynak, hammadde ve ekipmanlarından maksimum fayda sağlanarak nihai tüketiciye zamanında istenilen özellikte çıktının tedarik edilmesi sağlanmaktadır. Kullanıcılarına sağladığı kolaylıklar açısından proses mühendisleri INBATCH konfigurasyon aracı üzerinde reçete ve formulleri kolaylıkla oluşturabilmekte olduğu gibi dinamik yapısı sayesinde revizyonları sürükle bırak (drag-drop) özelliğiyle yapabilmektedir. INBATCH ile çok kompleks yapıya sahip sistemlerde birden fazla batch ve reçete yönetimini eş zamanlı olarak yapılabilmektedir.

Ölçemediğiniz prosesi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz sistemi verimli ve etkin olarak kullanamazsınız.

Wonderware BATCH ve REÇETE YÖNETİM Çözümleri ile standartları yakalayın!

Wonderware InBatch modülü bir bakışta reçete ve prosesin gerçek zamanlı akışı hakkında bilgi edinme imkanı sağladığı gibi sorun ortaya çıktığında problemin hangi prosesin hangi fazından  kaynaklandığını tespit ve dolayısıyla sorunu giderme süresini kısaltarak bundan kaynaklı üretim duruşu minimize etmemizi sağlamaktadır.

Aynı zamanda tasarım aşamasında üretim sürecindeki hangi sistem nereye bağlı, öncesi ve sonrasında ne takip ediyor görmemizi sağlamakta ve proses mimarisi kolaylıkla anlaşılmaktadır. Üretim tiplerinde birbirine benzeyen prosesler için taslaklar oluşturularak yeni bir mühendislik hizmeti gerekmeksizin proses mimarisi veya şartları üretim departmanı tarafından kolaylıkla değiştirilebilmektedir.

INBATCH ürünü ile ürünün nasıl yapılacağı ile ilgili proses tanımlamaları yapılmaktadır;

  • Ürün reçetesi nedir?
  • Reçetenin hangi malzemelerden oluşması gerekmektedir?
  • Üretimin yapılabilmesi için gerekli ekipmanlar/makineler nelerdir?
  • Üretimin yapılabilmesi için kullanılacak ekipmanların set değerleri nelerdir?
  • Üretimin yapılabilmesi için kullanılacak ekipmanlar hangi sıraya göre ve ne kadar süre çalışacaktır? (Kontrol şekli) vb