Üretim Takip Sistemi

BAUTEK Üretim Takip Sistemi, üretim süreçlerini baştan sona izleyerek işletmelere verimlilik sağlamaya yönelik performans destek sistemidir. Fabrikalarda üretim süreçlerinde hammaddeden nihai ürüne kadar olan tüm aşamalarını kaydederek, işletmelerin üretim sürecini detaylı bir şekilde analiz etmelerine imkan tanımaktadır. Böylelikle, işletmede verimlilik artırılırken aynı zamanda hataların erken tespiti ve düzeltilmesi sağlanmaktadır.

BAUTEK Üretim Takip Sistemi sayesinde işletmelerin üretim için gerekli operasyonlardan stok yönetimi daha etkin bir şekilde yapabilmesine, ürünlerin zamanında teslim edilmesi sağlanmasına ve müşteri memnuniyeti arttırılmasına destek olmaktadır. Böylece işletmelerin rekabet güçlerini artırırken aynı zamanda kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayarak maliyetleri de düşürmektedir.  günümüzde birçok işletme üretim takip sistemlerine yatırım yaparak operasyonel süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmeyi tercih etmektedir.

  • Verimlilik; İşletmelerin üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek için tasarlanmıştır. Üretim aşamalarını izlemek, verileri kaydetmek, analiz etmek ve raporlamak için kullanılmaktadır. Böylece işletmeler, üretim süreçlerini daha iyi yönetebilir ve karar alma süreçlerini iyileştirebilmektedir.

  • Stok Yönetimi;  stok seviyelerini izlemek ve yönetmek için kullanılmaktadır. Bu sayede işletmeler, gereksiz stok birikimlerini önleyebilir ve stok maliyetlerini azaltabilir.

  • Kalite Kontrol; ürün kalitesini izlemek ve değerlendirmek için kullanılmaktadır. Bu sayede işletmeler, kalite standartlarına uygunluğu sağlayabilir ve kalite kontrol süreçlerini iyileştirebilmektedir.