Cogent DataHub

  Tüm bağlantılar, tam entegrasyon ve eksiksiz görselleştirme paketi.

  MQTT verilerinizi toplayın, standartlaştırın ve güvenliğini sağlayın.

  OPC UA ve DA verilerinizi MQTT aracılarına gönderin.

  OPC UA  ve OPC DA  arasında çift yönlü bağlantı kur.

  OPC DA, Modbus veya DDE'yi bir ağ üzerinden bağlayın.

  OPC sunucuları arasında veri köprüsü kurabilirsiniz.

  OPC verilerini görüntüleme ve etkileşim için web tabanlı HMI'lar oluşturun.

  Birkaç güncel özelliği kullanarak OPC verilerini entegre edin.

  Windows sistem verilerine gerçek zamanlı olarak erişin.

  Modbus TCP cihazlarını ve OPC etkin uygulamaları bağlayın.        

Cogent Datahub

Endüstriyel Otomasyon için Gerçek Zamanlı Ara Yazılım

OPC UA, DA ve A&E istemcilerine ve sunucularına gerçek zamanlı, çift yönlü bağlantılar kurmak için Cogent DataHub yazılımını kullanabilirsiniz. Herhangi bir SQL veritabanını, Modbus bağımlı birimini, Excel elektronik tablosunu, özel programları, Microsoft Azure IoT Hub'ı, Google IoT'yi, Amazon IoT Core'u, herhangi bir standart MQTT istemcisini veya aracısını ve gömülü sistemleri bağlayabilirsiniz.

Tüm verileri tek bir birleşik kümeye entegre edin

Tüm kaynaklardan ve herhangi bir protokolden gelen tüm verileri Cogent DataHub programı içinde tek bir birleşik veri kümesine getirebilirsiniz. Bu toplu verilerin seçilen herhangi bir alt kümesine, desteklenen herhangi bir protokolü kullanan herhangi bir istemci tarafından erişilebilir: OPC UA, OPC Classic, Modbus, MQTT, DDE, TCP, ODBC, HTTP, XML ve daha fazlası…

Verilerinizi herhangi bir şekilde kullanabilirsiniz:

 • Ağ OPC sunucuları ve istemcileri
 • İzleme ve gözetim kontrolünü
 • Verilerinizi herhangi bir SQL veritabanına kaydetme
 • Endüstriyel IoT'ye güvenli bir şekilde bağlanma
 • Veri değişikliklerine dayalı eylemleri tetikle
 • Excel'de gerçek zamanlı analizleri çalıştırın.
 • Veri bağlantısı, entegrasyon ve görselleştirin.
 • OPC DA veya OPC UA Desteği – OPC DA veya UA sunucularına ve istemcilerine bağlanın.
 • OPC A&E – OPC A&E sunucularına ve istemcilerine bağlanın.
 • MQTT – MQTT istemcilerine ve aracılarına bağlanın.
 • Tünel – DCOM sorunları olmadan OPC verilerinin güvenli ağına bağlanın.
 • WebView – özel bulut tabanlı web sayfaları oluşturun ve görüntüleyin.
 • Veritabanı yazma – herhangi bir ODBC veritabanına veri yazın.
 • Veritabanı okuma – herhangi bir ODBC veritabanındaki verileri okuyun.
 • Veri köprüleme – verileri gerçek zamanlı olarak paylaşmak için iki veya daha fazla veri kaynağını bağlayın.
 • Modbus – Modbus TCP bağımlı cihazlarına bağlanın.
 • Veri toplama-birden çok kaynaktan gelen verileri ortak bir veri kümesinde birleştirin.
 • Güvenli Uzaktan Yapılandırma Aracı – Tek bir konumdan bir DataHub örnekleri ağını yapılandırın.
 • QuickTrend – seçili veriler için canlı, gerçek zamanlı trendleri görüntüleyin.
 • Komut dosyası oluşturma – özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel çözümler programlayın.
 • Güvenlik – erişimi kontrol edin ve kullanıcılar ve gruplar için izinleri ayarlayın.

Diğer özellikler arasında Excel elektronik tablolarına ve diğer DDE sunucularına bağlanmak için DDE/Excel desteği, veri değişikliklerine dayalı olarak bir e-posta veya SMS mesajı almak için E-posta/SMS bildirimi, büyük hacimli verileri yüksek hızlarda depolamak ve almak için data Historian ve data yedekliliği bulunmaktadır. Sisteminizin canlı video veya görüntülerini yayınlamak için aynı veri kaynakları ve kamera arasında sıcak bekleme geçişi yapabilirsiniz.

 1. Cogent DataHub, farklı veri kaynaklarının birbirine bağlantısını, entegrasyonunu yönetmeyi sağlayan bir orta katman platformudur (middleware).
 2. Endüstriyel sistemlerde saniyede 50.000 adede kadarki değişimli çift yönlü veri akışını sağlayabilir.
 3. Farklı veri kaynaklarından verileri tek bir katmana toplayabilir.
 4. Herhangi bir client uygulama OPC UA, OPC Klasik, MQTT, Modbus, DDE, TCP, ODBC, HTTP, XML gibi metodlarla toplanan veriye ulaşabilir.
 5. Firewall ya da VPN olmadan OPC UA/DA sistemlere en güvenli bağlantı imkanı sağlar.
 6. Azure IoT Hub, Google IoT, Amazon IoT Core a herhangi bir standart MQTT broker sayesinde çift yönlü bağlantı sağlar
 7. DATAHUB OPC GATEWAY (OPC UA sistemleri OPC DA sistemlerle birbirine bağlamada kullanılır)
 8. DATAHUB IoT GATEWAY (Herhangi bir OPC DA/ UA sistemi herhangi bir MQTT broker’a bağlamada kullanılır
 9. DATAHUB IoT BROKER (MQTT sensörlerini SCADA uygulamalarına almak için kullanılabilir. Herhangi bir point sınırı yoktur.)
 10. DATAHUB OPC UA TUNNELLER (Güvenli OPC UA ağ yapılandırmaları için kullanılmaktadır.)
 11. DATAHUB OPC TUNNELLER (DCOM ayarları yapmaksızın OPC DA sistemlerini birbirine bağlamak için kullanılır.)
 12. DATAHUB OPC LOGGER (Toplanan verinin herhangi bir ilişkisel veritabanına kaydedilmesi için kullanılır.)
 13. DATAHUB REDUNDANCY (Veri kesintisi olmadan operasyon yapılması)
 14. DATAHUB MODBUS OPC SERVER (Modbus cihazlara direk bağlantı imkanı)
 15. DATAHUB CAMERA PLUG-IN (Canlı videoyu HMI / SCADA içerisine almak için kullanılmaktadır.)
 16. DATAHUB EMAIL & SMS (Bir problem olduğunda SMS ya da email ile bilgilendirme yapmak için kullanılmaktadır.)
 17. DATAHUB A&E SUPPORT (Alarm ve Event yönetiminde kullanılır)

Lisanslama

https://cogentdatahub.com/library/technical-resources/technical-faq/

Teknik Dökümanlar (Sık sorulan sorular)

https://cogentdatahub.com/library/technical-resources/technical-faq/

Döküman:

https://cogentdatahub.com/docs-v10/#cdh-faq.html https://cogentdatahub.com/docs-v10/#cdh-faq.html

DataHub Nedir?

OPC UA, DA ve A&E istemcilerine ve sunucularına gerçek zamanlı, çift yönlü bağlantılar kurmak için Cogent DataHub yazılımını kullanabilirsiniz. Cogent DataHub ürünleri ile, herhangi bir SQL, Modbus, Excel tablosunu, Microsoft Azure IoT Hub'ı, Google IoT'yi, Amazon IoT Core'u, herhangi bir standart MQTT istemcisini veya aracısını gerçek zamanlı data historian cihazlarına bağlayabilirsiniz.

Cogent Datahub ile tüm verileri tek ve birleşik bir kümeye entegre edebilirsiniz.

Cogent DataHub ile eksiksiz kaynaklardan veya herhangi bir protokolden gelen tüm verileri tek bir birleşik veri kümesine getirebilirsiniz. OPC UA, OPC Classic, Modbus, MQTT, DDE, TCP, ODBC, HTTP ve XML gibi desteklenen herhangi bir protokol kullanılarak herhangi bir istemci tarafından verilere erişilebilecek şekilde veriler de olabilmektedir.

 1. Cogent DataHub ile ilgili verilerinizi şu şekillerde kullanabilirsiniz:
 2. Ağ OPC sunucuları ve istemcileri,
 3. İzleme ve gözetim kontrolü,
 4. Verilerinizi gerçek zamanlı data historian veya herhangi bir SQL veritabanına kaydedebilir,
 5. Endüstriyel IoT'ye güvenli bir şekilde bağlanabilir,
 6. Veri değişikliklerine göre alarmlar ve bildirimler oluşturabilir,

Cogent DataHub'ın veri bağlantısı, entegrasyonu ve görselleştirme özellikleriVe Excel'de gerçek zamanlı analiz yapabilirsiniz.

 1. OPC DA veya OPC UA desteği ile OPC DA, UA server ve clientlarına bağlanabilirsiniz.
 2. OPC A&E – OPC A&E sunucularına ve istemcilerine bağlanabilirsiniz.
 3. MQTT – MQTT istemcilerine ve brokerlerine bağlanabilirsiniz.
 4. Tunnel - OPC verilerinin DCOM sorunları olmadan güvenli ağ bağlantısına sahip olabilirsiniz.
 5. WebView oluşturulabilir ve özel bulut tabanlı web sayfaları oluşturup görüntüleyebilirsiniz.
 6. Herhangi bir ODBC veritabanına bilgi ekleyebilirsiniz.
 7. Veritabanını herhangi bir ODBC veritabanından kullanabilirsiniz.
 8. Verileri gerçek zamanlı olarak paylaşmak için iki veya daha fazla veri kaynağını birbirine bağlayabilirsiniz.
 9. Zaman serisi verilerini Historian’larınızda depolayabilirsiniz.
 10. Cogent DataHub ile alarmlar oluşturabilir ve bildirimler gönderebilirsiniz.
 11. Cogent DataHub, Modbus TCP bağımlı cihazlarınıza bağlanabilir.
 12. Cogent DataHub ile birden çok kaynaktan gelen tüm verileri ortak bir veri kümesinde birleştirebilirsiniz.
 13. Tek bir konumdan bir DataHub örneği ağı yapılandırabilirsiniz.
 14. Seçilen veriler için canlı ve gerçek zamanlı trendleri görüntüleyebilirsiniz.
 15. Cogent DataHub ile özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel çözümler programlayabilirsiniz.

Cogent DataHub ile erişilen, izin verilen kullanıcıları ve DataHub gruplarını kontrol edilebilirsiniz.

Smart MQTT

DataHub ara yazılımının Smart MQTT Aracısını kullanarak MQTT verilerinizi toplayabilir, standartlaştırabilir ve güvenceye alabilirsiniz. DataHub, IETF ve JSON şemalarına ve Sparkplug B gibi birden fazla eşzamanlı JSON formatına dayalı hızlı ve otomatik ayrıştırmayı destekleyebilir.

DataHub'ın Akıllı MQTT Aracısı  ile;

 1. MQTT verilerinizi toplayabilir, standartlaştırabilir ve güvence altına alabilir,
 2. Hem JSON formatını hem de Sparkplug B formatını birden fazla entegre edebilir,
 3. IETF ve JSON şemaları kullanılabilir,
 4. Ve MQTT'yi sisteminizin yeni veya eski tüm parçalarının ayrılmaz bir parçası haline getirebilirsiniz.

DataHub'ın Akıllı MQTT Aracısı ile kazançlarınız;

 1. MQTT verilerinizi herhangi bir bulut sistemine, SCADA sistemine veya desteklenen Historian’larda yayınlayabilir,
 2. Seçiminize bağlı olarak çift yönlü iletişim engellenebilir veya seçici olarak izin verilebilir.
 3. Herhangi bir MQTT bağlantısı başarısız olursa MQTT' nin müşterisine haber verilebilir,
 4. Sahada yer alan cihazlarınızla entegrasyonu basitleştirmek için birden fazla JSON formatı yapılandırılabilir,
 5. JSON Şemaları için yerleşik IETF taslak belirtimi desteğiyle otomatik ayrıştırma etkinleştirilebilir,
 6. Hatalara yanıt verebilir, cihazlara başarısız yazma işlemlerini çözebilir, veri kalitesi bilgileri ekleyebilir ve tüm uygulamaları senkronize halde tutabilirsiniz.

Bunların tümü, birçok uç durum tutarsızlığının çözülmesine yardımcı olacaktır.

Standart özellikler

Sisteminiz ve herhangi bir MQTT istemcisi arasında veri alışverişi desteklenebilir.

Veri Toplama (birden çok kaynaktan gelen verileri ortak bir server içinde barındırabilir)

Tunnel (DHTP kullanarak diğer sistemlerle güvenli veri ağlarına sahip olacaksınız.)

Güvenli Uzaktan Yapılandırma Aracı (DataHub kurulumları ve Smart MQTT Broker ayarları ile uzaktan yapılandırmanız tamamlanacaktır)

QuickTrend (sizin tarafınızdan seçilen veriler için canlı ve gerçek zamanlı trendleri görüntüleyebilirsiniz)

Komut Dosyası Oluşturma (DATAHUB SMART MQTT BROKER ile işlerinizle ilgili özel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek özel çözümler programlayabilirsiniz)

Güvenlik (Kullanıcıların ve grupların izinlerini ayarlamak için erişimlerini kontrol edebilir.)

Son gelen eklentilerin özellikleri

OPC UA Desteği – OPC UA sunucularına ve istemcilerine bağlanın

OPC DA desteği – OPC DA sunucularına ve istemcilerine bağlanın

OPC A&E – OPC A&E sunucularına ve istemcilerine bağlanın

Modbus – Modbus TCP bağımlı cihazlara bağlanın

Veritabanı Yazma – herhangi bir ODBC veritabanına veri yazabilir

Veritabanı Okuma – herhangi bir ODBC veritabanından veri okuyabilir

Veri Köprüleme – verileri gerçek zamanlı olarak paylaşmak için iki veya daha fazla veri kaynağını bağlayın

WebView – özel bulut tabanlı web sayfaları oluşturun ve görüntüleyin.

Azure, Google, Amazon ve herhangi bir standart MQTT sunucusuna bağlanın.

DataHub IoT Gateway, gerçek zamanlı OPC UA ve OPC DA endüstriyel verilerini doğrudan Üretim Yürütme Sistemlerine (MES), cihaz bulutlarına ve Büyük Veri analitik platformlarına aktarmaktadır.

 1. OPC UA ve OPC DA (Klasik) istemcilerini ve sunucularını Azure, Google ve Amazon IoT dahil olmak üzere herhangi bir MQTT Aracısına bağlar.
 2. Yayınlamayı ve abone olmayı destekler.
 3. Çoğu MQTT uygulamasını desteklemek için özelleştirilebilir JSON veri formatı sunar.
 4. Aktarım Katmanı Güvenliğini (TLS), sertifika tabanlı kimlik doğrulamayı, kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulamasını, Son Vasiyet ve Ahit'i ve Hizmet Kalitesi mesaj teslimini destekler.
 5. Yayınlama ve abonelik yöntemleri dahil olmak üzere MQTT Sürüm 3.1.1'i destekler.
 6. AWS IoT'den otomatik olarak imzalanan sertifikaları destekleyerek üçüncü taraf bir aracı olmadan doğrudan bağlantı sağlar.

Otomatik OPC ↔ MQTT 

 1. Sunucudaki tüm noktaları otomatik olarak keşfeder.
 2. Önbellek gecikmesini ve eski verileri ortadan kaldırır, böylece veri kalitesini her zaman bilirsiniz ve en güncel değere sahip olursunuz.
 3. Çok iş parçacıklı arabirim, yavaş veya yanıt vermeyen bir sunucunun diğer bağlantıları yavaşlatmayacağı anlamına gelir.

DataHub IoT Gateway kullanmanın önemli bir avantajı, diğer ağ geçidi çözümlerinin aksine veri modelinin bozulmadan kalmasıdır. OPC UA sunucusundan gelen tam veri hiyerarşisi, OPC DA istemcisinde veya MQTT aracısında güvenilir bir şekilde temsil edilir.

Standart özellikler

 • MQTT İstemcisi – herhangi bir MQTT Broker'a bağlanın
 • OPC DA Desteği – OPC DA sunucularına ve istemcilerine bağlanın.
 • OPC UA Desteği – OPC UA sunucularına ve istemcilerine bağlanın.
 • Veri toplama - birden çok kaynaktan gelen verileri ortak bir veri kümesinde birleştirin.
 • Güvenli Uzaktan Yapılandırma Aracı – Tek bir konumdan bir DataHub kurulumları ağını yapılandırın.
 • QuickTrend – seçili veriler için canlı, gerçek zamanlı trendleri görüntüleyin.
 • Komut dosyası oluşturma – özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel çözümler programlayın.
 • Güvenlik – erişimi kontrol edin ve kullanıcılar ve gruplar için izinleri ayarlayın.

Güncel Eklentiler

 • MQTT komisyoncusu – Şirket içi IoT Hub
 • WebView – özel bulut tabanlı web sayfaları oluşturun ve görüntüleyin.
 • Veri köprüleme – verileri gerçek zamanlı olarak paylaşmak için iki veya daha fazla veri kaynağını bağlayın.
 • OPC A&E – OPC A&E sunucularına ve istemcilerine bağlanın.
 • Modbus – Modbus TCP bağımlı cihazlara bağlanın.
 • Veritabanı yazma – herhangi bir ODBC veritabanına veri yazın.
 • Veritabanı okuma – herhangi bir ODBC veritabanındaki verileri okuyun.

DataHub OPC Gateway

 1. OPC UA sistemlerini OPC DA (Klasik) sistemlerine bağlar.
  1. OPC DA istemcilerinin OPC UA sunucularından okumasını sağlar.
  2. OPC UA istemcilerinin OPC DA sunucularından okumasını sağlar.
 2. Daha iyi, daha esnek OPC UA tunnel oluşturma istemcisi

OPC Gateway kullanmanın önemli bir avantajı, diğer UA/DA ağ geçitlerinin aksine veri modelinin bozulmadan kalmasıdır. OPC UA sunucusundan gelen tam veri hiyerarşisi, OPC DA istemcisinde sadık bir şekilde temsil edilir. Uygun bir şekilde, DataHub OPC Gateway, herhangi bir OPC UA tabanlı tunnel çözümünün istemci tarafının yerini alabilir. Bunu yapmak size uygun yapılandırma seçenekleri ve orijinal OPC DA sunucusunun veri hiyerarşisinin daha iyi bir kopyasını sunar. Sunucudan okumak istediğiniz tüm noktaları seçmek zorunda değilsiniz. DataHub'ın tüm veri kümesine göz atmasına izin verebilirsiniz. Veri kümesi sonraki çalıştırmada değişirse bu daha sağlamdır çünkü DataHub bunu çözebilir.

Özellikler

 1. OPC DA Desteği – OPC DA sunucularına ve istemcilerine bağlanın.
 2. OPC UA Desteği – OPC UA sunucularına ve istemcilerine bağlanın.
 3. Veri toplama - birden çok kaynaktan gelen verileri ortak bir veri kümesinde birleştirin.
 4. Güvenli Uzaktan Yapılandırma Aracı – Tek bir konumdan bir DataHub kurulumları ağını yapılandırın.
 5. QuickTrend – seçili veriler için canlı, gerçek zamanlı trendleri görüntüleyin.
 6. Komut dosyası oluşturma – özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel çözümler programlayın.
 7. Güvenlik – erişimi kontrol edin ve kullanıcılar ve gruplar için izinleri ayarlayın.

Güncel eklentiler

 1. Tünel/Ayna – DCOM sorunları olmadan OPC verilerinin güvenli ağı.
 2. WebView – özel bulut tabanlı web sayfaları oluşturun ve görüntüleyin.
 3. Veri köprüleme – verileri gerçek zamanlı olarak paylaşmak için iki veya daha fazla veri kaynağını bağlayın.
 4. OPC A&E – OPC A&E sunucularına ve istemcilerine bağlanın.
 5. Modbus – Modbus TCP bağımlı cihazlara bağlanın.
 6. Veritabanı yazma – herhangi bir ODBC veritabanına veri yazın.
 7. Veritabanı okuma – herhangi bir ODBC veritabanındaki verileri okuyun.

DataHub Tunnel

Daha iyi ağ iletişimi

Cogent DataHub Tunnel, bağlanması zor veya güvenli olmayan mimarilere dayanan veri protokolleri için yapılandırılması kolay, güvenli ve sağlam ağ iletişimi sağlamaktadır. Cogent DataHub Tunnel, temel bilgilerin ötesine geçerek, ağlarınızı kullanmadan verilerinizi entegre etmenize olanak tanımaktadır.

DataHub DA Tunnel

DataHub DA Tunneller, DCOM olmadan veya ağınızı açığa çıkarmadan OPC DA'ya bağlanabilir. Birden çok uzak konumdan OPC verileri toplanabilir veya farklı ağlardaki OPC DA sunucularını ve istemcilerini bağlayabilir. DCOM'un zorluklarını ortadan kaldırabilir, ağ kesintilerini hızlı bir şekilde tespit edebilir ve bunlardan sorunsuz bir şekilde kurtulabilir.

DataHub UA Tunnel

Tesis sistemlerinizi açığa çıkarmadan OPC UA kullanarak uzak verilerinize erişebilirsiniz. Proxy ve HTTP CONNECT desteğiyle OT'yi BT'ye bağlayın; BT güvenlik politikalarını OT gereksinimlerine uyacak şekilde değiştirmenize gerek yok.

Tünel A&E

OPC A&E özelliğini ekleyerek herhangi bir DataHub Tunnel lisansını bir OPC A&E Tunnel'a dönüştürün. Tunnel OPC A&E Classic, proxy sunucuları ve DMZ'ler aracılığıyla BT zorluklarını ortadan kaldırır. Tüm A&E verilerinizi tek bir A&E istemcisinde toplayın. OPC A&E'yi OPC DA veya UA'ya dönüştürün.

DataHub Modbus Tunnel

İstediğiniz sayıda farklı Modbus TCP bağımlı cihaza bağlanın ve bu verileri bir ağ veya İnternet bağlantısı üzerinden diğer DataHub'larla kolayca paylaşın. DCOM veya Windows güvenlik izinleriyle uğraşmak zorunda kalmadan, diğer konumlardaki OPC/DDE veya ODBC (veritabanı) istemcileri ile tek bir konumdaki Modbus cihazları arasında veri paylaşın.

DataHub DDE Tunnel

Excel gibi herhangi bir DDE etkin programı bağlayın ve bir ağ veya İnternet bağlantısı üzerinden diğer DataHub'larla kolayca veri alışverişi yapabilirsiniz. Excel elektronik tablolarındaki verileri gerçek zamanlı olarak paylaşın.

Veritabanlarını yazma ve sorgulama

Kaydediciler, veri günlüğü ve sorgular için Cogent DataHub'ı veritabanlarına bağlar. ODBC uyumlu herhangi bir veritabanıyla (SQL, MySQL, PI, Oracle ve daha fazlası) çalışırlar.

DataHub OPC Logger: OPC verilerini Microsoft SQL Server, MySQL, OSIsoft PI, Oracle ve daha fazlası gibi herhangi bir ODBC uyumlu veritabanına yazın. Mevcut tablolarınızı kullanın veya yenilerini oluşturun. OPC sunucusuna denetim kontrolleri göndermek için veritabanını sorgulayın.

DataHub Modbus Logger: Modbus cihaz verilerini Microsoft SQL Server, MySQL, OSIsoft PI, Oracle ve daha fazlası gibi herhangi bir ODBC uyumlu veritabanına yazın. Mevcut tablolarınızı kullanın veya yenilerini oluşturun. Modbus TCP bağımlı cihazlarınıza denetim kontrolleri göndermek için veritabanını sorgulayın.

OPC BRIDGE

DataHub OPC Bridge

Genel Özellikler

 • OPC sunucularını birbirine bağlar ve veri alışverişinde bulunmalarını sağlar.
 • Diğer sistemlerden gelen verileri birleştirir ve OPC sunucularına köprü kurar.
 • Hem OPC UA hem de OPC DA (Klasik) sürümleri.
 • Birden çok sunucuyu ve istemciyi tek bir birleşik veri kümesinde bağlayın.
 • Veriler üzerinde dönüşüm gerçekleştirebilir
 • Ağ bağlantılı köprüleme için tünelleme ile birlikte kullanın.

Standart özellikler

 • OPC DA veya OPC UA Desteği – OPC DA veya UA sunucularına ve istemcilerine bağlanın.
 • Veri Köprüleme – verileri gerçek zamanlı olarak paylaşmak için iki veya daha fazla veri kaynağını bağlayın.
 • Veri Toplama - birden çok kaynaktan gelen verileri ortak bir veri kümesinde birleştirin.
 • Güvenli Uzaktan Yapılandırma Aracı – Tek bir konumdan bir DataHub kurulumları ağını yapılandırın.
 • QuickTrend – seçili veriler için canlı, gerçek zamanlı trendleri görüntüleyin.
 • Komut dosyası oluşturma – özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel çözümler programlayın.
 • Güvenlik – erişimi kontrol edin ve kullanıcılar ve gruplar için izinleri ayarlayın.

Son eklentiler

 • Tünel/Ayna – DCOM sorunları olmadan OPC verilerinin güvenli ağı.
 • WebView – özel bulut tabanlı web sayfaları oluşturun ve görüntüleyin.
 • OPC A&E – OPC A&E sunucularına ve istemcilerine bağlanın.
 • Modbus – Modbus TCP bağımlı cihazlara bağlanın.
 • Veritabanı Yazma – herhangi bir ODBC veritabanına veri yazın.
 • Veritabanı Okuma – herhangi bir ODBC veritabanındaki verileri okuyun.

DataHub WebView

DataHub WebView, gerçek zamanlı veri akışlarınıza doğrudan bağlanmak ve veritabanına bağımlı HMI'lerle ilişkili gecikmeyi ortadan kaldırmak için tasarlanmış son teknoloji bir HMI'dır. Halihazırda bir SCADA sisteminiz varsa, WebView mükemmel bir eklentidir ve masaüstü kalitesinde grafikleri ve web'de konuşlandırılmış istemcileri kullanarak proses verilerinizin gerçek zamanlı güncellemelerini görmenizi sağlar.

Prosesinizi izlemek için öncü bir HMI arıyorsanız, ancak büyük ve karmaşık bir SCADA sistemine önemli bir yatırım yapmaya hazır değilseniz, DataHub WebView, bağımsız bir sistem sunarak ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilir.

Temel özellikler

 • Gerçek zamanlı verilerinizi görüntülemek için web'de konuşlandırılmış HMI'ye sahiptir.
 • Uzaktan izleme ve denetleme kontrolüne sahiptir.

Faydalar

 • Sınırsız istemci ve veri bağlantısı.
 • Çok düşük gecikmeli bağlantılar aracılığıyla gerçek zamanlı yanıt.
 • Her yerde ekranlar oluşturabilmeniz ve bunları anında her yerde görüntüleyebilmeniz için merkezi dağıtım.
 • Birden çok veri kaynağını ve protokolü (OPC UA, DA, MQTT, veritabanları, Modbus, vb.) entegre edin.
 • Web sayfalarından veritabanı çağrıları yapın - yönetim panoları için harika.
 • Sezgisel panolar için esnek bağlantı ve veri bağlama.
 • Sezgisel kontrol ve uyarlanabilir izleme için HMI'nizde komut dosyası kullanın.

Standart özellikler

 • DataHub WebView uygulaması, sınırsız veri ve istemci bağlantıları ile önde gelen web ekranlarını oluşturmak ve görüntülemek için kullanılır.
 • OPC DA veya OPC UA Desteği, OPC DA veya UA sunucularına ve istemcilerine bağlanmak için kullanılır.
 • Web Sunucusu, WebView sayfalarınıza hizmet etmek için yerleşik tam güvenli web sunucusu kullanılır.
 • Trend gösterimleri için geçmiş geçmişleri sağlayan tam entegre yüksek hızlı bir historan kullanabilirsiniz.
 • DataHub API'leri – eski sistemlerden veri alın veya veri koleksiyonunuzu özelleştirin.
 • Silverlight Policy Server – web tarayıcınızda çalışan DataHub WebView istemci programı için güvenlik koruması sağlar.
 • Tünel/Ayna – OPC verilerini DCOM sorunları olmadan güvenli ve rahat bir şekilde ağa bağlayın.
 • Veri Toplama - birden çok kaynaktan gelen verileri ortak bir veri kümesinde birleştirin.
 • Güvenli Uzaktan Yapılandırma Aracı – Tek bir konumdan bir DataHub kurulumları ağını yapılandırın.
 • QuickTrend – seçili veriler için canlı, gerçek zamanlı trendleri görüntüleyin.
 • Komut dosyası oluşturma – özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel çözümler programlayın.
 • Güvenlik – erişimi kontrol edin ve kullanıcılar ve gruplar için izinleri ayarlayın.

Son Eklentiler

 • Veri Köprüleme – verileri gerçek zamanlı olarak paylaşmak için iki veya daha fazla veri kaynağını bağlayın.
 • OPC A&E – OPC A&E sunucularına ve istemcilerine bağlanın.
 • Modbus – Modbus TCP bağımlı cihazlara bağlanın.
 • Veritabanı Yazma – herhangi bir ODBC veritabanına veri yazın.
 • Veritabanı Okuma – herhangi bir ODBC veritabanındaki verileri okuyun.
 • MQTT – herhangi bir IoT platformundan analitik bağlayın ve görüntüleyin.

OPC DATAHUB 

Bu güncel özellikler ile OPC verilerini entegre edebilirsiniz.

Orijinal OPC DataHub, OPC bağlantısını desteklemek ve veri entegrasyonu için OPC tabanlı bir araç sağlamak için standart bir dizi özellik sağladı. Cogent DataHub'ın ortaya çıkmasıyla birlikte OPC DataHub, daha geniş DataHub ürün ailesinin bir parçası oldu. Şimdi, Cogent DataHub v8.0'ın piyasaya sürülmesiyle, OPC DataHub, OPC DA veya OPC UA protokollerinde kullanılabilir.

Standart özellikler

 • OPC DA veya OPC UA Desteği – OPC DA veya UA sunucularına ve istemcilerine bağlanın.
 • Tünel/Ayna – OPC verilerini DCOM sorunları olmadan güvenli ve rahat bir şekilde ağa bağlayın.
 • Veritabanı Yazma – herhangi bir ODBC veritabanına veri yazın.
 • Veritabanı Okuma – herhangi bir ODBC veritabanındaki verileri okuyun.
 • Veri Köprüleme – verileri gerçek zamanlı olarak paylaşmak için iki veya daha fazla veri kaynağını bağlayın.
 • Veri Toplama - birden çok kaynaktan gelen verileri ortak bir veri kümesinde birleştirin.
 • Güvenli Uzaktan Yapılandırma Aracı – Tek bir konumdan bir DataHub kurulumları ağını yapılandırın.
 • DDE/Excel Desteği – Excel elektronik tablolarına ve diğer DDE sunucularına bağlanın
 • E-posta/SMS Bildirimi – veri değişikliklerine göre bir e-posta veya SMS mesajı alın
 • QuickTrend – seçili veriler için canlı, gerçek zamanlı trendleri görüntüleyin.
 • Komut dosyası oluşturma – özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel çözümler programlayın.
 • Güvenlik – erişimi kontrol edin ve kullanıcılar ve gruplar için izinleri ayarlayın.

Güncel özellikler

 • WebView – özel bulut tabanlı web sayfaları oluşturun ve görüntüleyin.
 • OPC A&E – OPC A&E sunucularına ve istemcilerine bağlanın.
 • Modbus – Modbus TCP bağımlı cihazlara bağlanın.
 • MQTT – herhangi bir MQTT istemcisine veya aracısına bağlanın
 • Historian – büyük hacimli verileri yüksek hızlarda depolayın ve alın.
 • Veri Yedekliliği – aynı veri kaynakları arasında sıcak beklemede geçiş yapın.
 • Kamera, sisteminizin canlı video veya görüntülerini yayınlamak içindir.

DATAHUB SYSTEM MONITOR 

Windows sistem verilerine gerçek zamanlı olarak erişin

Artık DataHub System Monitor'ü kullanarak kuruluşunuzun herhangi bir yerindeki bilgisayarların performansını izleyebilirsiniz. CPU kullanımı, boş disk alanı, kullanılabilir bellek ve kritik işlemlerin hala çalışıp çalışmadığı gibi hangi sistem parametrelerinin izleneceğine siz karar verirsiniz. Bu bilgiler DataHub tarafından bir ağ veya İnternet üzerinden gerçek zamanlı olarak paylaşılabilen normal nokta verileri olarak toplanır.

Standart özellikler

 • OPC DA veya OPC UA Desteği – OPC DA veya UA sunucularına ve istemcilerine bağlanın.
 • Tünel/Ayna – OPC verilerini DCOM sorunları olmadan güvenli ve rahat bir şekilde ağa bağlayın.
 • Veritabanı Yazma – herhangi bir ODBC veritabanına veri yazın.
 • Veritabanı Okuma – herhangi bir ODBC veritabanındaki verileri okuyun.
 • Veri Köprüleme – verileri gerçek zamanlı olarak paylaşmak için iki veya daha fazla veri kaynağını bağlayın.
 • Veri Toplama - birden çok kaynaktan gelen verileri ortak bir veri kümesinde birleştirin.
 • Güvenli Uzaktan Yapılandırma Aracı – Tek bir konumdan bir DataHub kurulumları ağını yapılandırın.
 • DDE/Excel Desteği – Excel elektronik tablolarına ve diğer DDE sunucularına bağlanın
 • E-posta/SMS Bildirimi – veri değişikliklerine göre bir e-posta veya SMS mesajı alın
 • QuickTrend – seçili veriler için canlı, gerçek zamanlı trendleri görüntüleyin.
 • Komut dosyası oluşturma – özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel çözümler programlayın.
 • Güvenlik – erişimi kontrol edin ve kullanıcılar ve gruplar için izinleri ayarlayın.

Güncel Özellikler

 • WebView – özel bulut tabanlı web sayfaları oluşturun ve görüntüleyin.
 • E-posta/SMS Bildirimi – değişikliklere göre bir e-posta veya SMS mesajı alın.
 • Veritabanı Yazma – herhangi bir ODBC veritabanına veri yazın.
 • Veritabanı Okuma – herhangi bir ODBC veritabanındaki verileri okuyun.

DATAHUB MODBUS OPC SERVER

Modbus TCP cihazlarını OPC sunucularına ve istemcilerine bağlayın

DataHub Modbus OPC Sunucusu, tüm Modbus TCP cihazları ve herhangi bir OPC etkin uygulama arasında güvenilir, gerçek zamanlı çift yönlü bağlantı sağlar.

Yaptıkları

 • Modbus bağımlı birimlerini doğrudan DataHub'a bağlayarak ek bir OPC sunucusu ihtiyacını ortadan kaldırır.
 • Tesisi güvenlik risklerine maruz bırakmadan tesis OT ağınızdan BT ağına Modbus verilerini kullanır.

Faydalar

 • Modbus TCP bağımlı bağlantılarının kolay ve eksiksiz konfigürasyonu.
 • Modbus verilerinizin değerini optimize etmek için veri kaydı, WebView, DDE gibi diğer DataHub özellikleriyle birleştirin.

DataHub Modbus OPC Sunucusu özellikleri

 • Herhangi bir sayıda Modbus TCP bağımlı cihaza bağlanır.
 • Herhangi bir sayıda OPC sunucusuna ve istemci programına bağlanır.
 • Otomatik Modbus ↔ OPC protokol dönüştürme yerleşik.
 • Daha iyi güvenlik için SSL şifrelemesini destekler.
 • Manuel işaretle ve tıkla veya XML dosyası içe aktarma yoluyla kolay yapılandırma.
 • DataHub Komut Dosyasını destekler.

Broshure-Bautek-Cogentdatahub