Cogent DataHub

Cogent Datahub

Cogent DataHub ile işletmede farklı uygulamaları güvenilir bir şekilde entegre hale getirerek operasyonlarını bütün hale dönüştürebilirsiniz.

Endüstriyel Otomasyon için Gerçek Zamanlı Ara Yazılım

OPC UA, DA ve A&E istemcilerine ve sunucularına gerçek zamanlı, çift yönlü bağlantılar kurmak için Cogent DataHub yazılımını kullanabilirsiniz. Herhangi bir SQL veritabanını, Modbus bağımlı birimini, Excel elektronik tablosunu, özel programları, Microsoft Azure IoT Hub'ı, Google IoT'yi, Amazon IoT Core'u, herhangi bir standart MQTT istemcisini veya aracısını ve gömülü sistemleri bağlayabilirsiniz.

Tüm verileri tek bir birleşik kümeye entegre edin

Tüm kaynaklardan ve herhangi bir protokolden gelen tüm verileri Cogent DataHub programı içinde tek bir birleşik veri kümesine getirebilirsiniz. Bu toplu verilerin seçilen herhangi bir alt kümesine, desteklenen herhangi bir protokolü kullanan herhangi bir istemci tarafından erişilebilir: OPC UA, OPC Classic, Modbus, MQTT, DDE, TCP, ODBC, HTTP, XML ve daha fazlası…

Verilerinizi herhangi bir şekilde kullanabilirsiniz:

 • Ağ OPC sunucuları ve istemcileri
 • İzleme ve gözetim kontrolünü
 • Verilerinizi herhangi bir SQL veritabanına kaydetme
 • Endüstriyel IoT'ye güvenli bir şekilde bağlanma
 • Veri değişikliklerine dayalı eylemleri tetikle
 • Excel'de gerçek zamanlı analizleri çalıştırın.
 • Veri bağlantısı, entegrasyon ve görselleştirin.
 • OPC DA veya OPC UA Desteği – OPC DA veya UA sunucularına ve istemcilerine bağlanın.
 • OPC A&E – OPC A&E sunucularına ve istemcilerine bağlanın.
 • MQTT – MQTT istemcilerine ve aracılarına bağlanın.
 • Tünel – DCOM sorunları olmadan OPC verilerinin güvenli ağına bağlanın.
 • WebView – özel bulut tabanlı web sayfaları oluşturun ve görüntüleyin.
 • Veritabanı yazma – herhangi bir ODBC veritabanına veri yazın.
 • Veritabanı okuma – herhangi bir ODBC veritabanındaki verileri okuyun.
 • Veri köprüleme – verileri gerçek zamanlı olarak paylaşmak için iki veya daha fazla veri kaynağını bağlayın.
 • Modbus – Modbus TCP bağımlı cihazlarına bağlanın.
 • Veri toplama-birden çok kaynaktan gelen verileri ortak bir veri kümesinde birleştirin.
 • Güvenli Uzaktan Yapılandırma Aracı – Tek bir konumdan bir DataHub örnekleri ağını yapılandırın.
 • QuickTrend – seçili veriler için canlı, gerçek zamanlı trendleri görüntüleyin.
 • Komut dosyası oluşturma – özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel çözümler programlayın.
 • Güvenlik – erişimi kontrol edin ve kullanıcılar ve gruplar için izinleri ayarlayın.

Diğer özellikler arasında Excel elektronik tablolarına ve diğer DDE sunucularına bağlanmak için DDE/Excel desteği, veri değişikliklerine dayalı olarak bir e-posta veya SMS mesajı almak için E-posta/SMS bildirimi, büyük hacimli verileri yüksek hızlarda depolamak ve almak için data Historian ve data yedekliliği bulunmaktadır. Sisteminizin canlı video veya görüntülerini yayınlamak için aynı veri kaynakları ve kamera arasında sıcak bekleme geçişi yapabilirsiniz.

 1. Cogent DataHub, farklı veri kaynaklarının birbirine bağlantısını, entegrasyonunu yönetmeyi sağlayan bir orta katman platformudur (middleware).
 2. Endüstriyel sistemlerde saniyede 50.000 adede kadarki değişimli çift yönlü veri akışını sağlayabilir.
 3. Farklı veri kaynaklarından verileri tek bir katmana toplayabilir.
 4. Herhangi bir client uygulama OPC UA, OPC Klasik, MQTT, Modbus, DDE, TCP, ODBC, HTTP, XML gibi metodlarla toplanan veriye ulaşabilir.
 5. Firewall ya da VPN olmadan OPC UA/DA sistemlere en güvenli bağlantı imkanı sağlar.
 6. Azure IoT Hub, Google IoT, Amazon IoT Core a herhangi bir standart MQTT broker sayesinde çift yönlü bağlantı sağlar
 7. DATAHUB OPC GATEWAY (OPC UA sistemleri OPC DA sistemlerle birbirine bağlamada kullanılır)
 8. DATAHUB IoT GATEWAY (Herhangi bir OPC DA/ UA sistemi herhangi bir MQTT broker’a bağlamada kullanılır
 9. DATAHUB IoT BROKER (MQTT sensörlerini SCADA uygulamalarına almak için kullanılabilir. Herhangi bir point sınırı yoktur.)
 10. DATAHUB OPC UA TUNNELLER (Güvenli OPC UA ağ yapılandırmaları için kullanılmaktadır.)
 11. DATAHUB OPC TUNNELLER (DCOM ayarları yapmaksızın OPC DA sistemlerini birbirine bağlamak için kullanılır.)
 12. DATAHUB OPC LOGGER (Toplanan verinin herhangi bir ilişkisel veritabanına kaydedilmesi için kullanılır.)
 13. DATAHUB REDUNDANCY (Veri kesintisi olmadan operasyon yapılması)
 14. DATAHUB MODBUS OPC SERVER (Modbus cihazlara direk bağlantı imkanı)
 15. DATAHUB CAMERA PLUG-IN (Canlı videoyu HMI / SCADA içerisine almak için kullanılmaktadır.)
 16. DATAHUB EMAIL & SMS (Bir problem olduğunda SMS ya da email ile bilgilendirme yapmak için kullanılmaktadır.)
 17. DATAHUB A&E SUPPORT (Alarm ve Event yönetiminde kullanılır)

Lisanslama

https://cogentdatahub.com/library/technical-resources/technical-faq/

Teknik Dökümanlar (Sık sorulan sorular)

https://cogentdatahub.com/library/technical-resources/technical-faq/

Döküman:

https://cogentdatahub.com/docs-v10/#cdh-faq.html https://cogentdatahub.com/docs-v10/#cdh-faq.html

Broshure-Bautek-Cogentdatahub