OPER Alarm Sistemi

OPER ALARM Sistemi tesis içerisindeki otomasyon uygulamaları ile entegre çalışarak alarm durumlarının ilgili yöneticilere hızlı bir şekilde bildirilmesini sağlayan ve bu sayede oluşabilecek problemlerin çözümü için aksiyon alma süreçlerini hızlandıran alınmasını mümkün kılan dinamik uygulama çözümüdür. Özellikle operasyonel sürdürülebilirlik için ilgili departmanlar (üretim, bakım, kalite, bina yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği, vb.) alarm durumlarında anında bilgi sahibi olabilmektedir. Sistem farklı otomasyon uygulamalarından verileri toplayarak özel web arayüzü sayesinde yöneticilerin alarm verilerini raporlayabilmelerini, alarm verileri üzerinde analizler gerçekleştirerek iyileştirme gerçekleştirebilmektedir.

OPER ALARM Özellikleri;

  1. Farklı marka ve model otomasyon uygulamaları ile haberleşebilme
  2. Tek yönlü veri okuma
  3. Mobil bildirim ve giyilebilir teknoloji desteği (smartwatch)
  4. Alarm verilerini analiz edebilme (Sıklık, tür, bölge, ekipman)
  5. Alarm verileri üzerinde self servis dashboard raporlar oluşturabilme,
  6. Web desteği sayesinde mobil erişim imkânı,
  7. E-posta sistemi ile entegre çalışabilme,
  8. Kullanıcılara hatırlatma ve duruma bağlı kural oluşturma yeteneği,

#FabrikaAlarmYönetim Sistemi #OtomasyonSistemiAlarmYönetim #BakımBilgilendirmeSistemi #Notification