Enerji Performans Yönetim Sistemi

Enerji maliyetlerindeki artışlar ve işletmelerin  kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak isteği ile  enerji izleme sistemleri, günümüzde kullanımı artan sistemler arasında yer almaktadır. Enerji tasarrufu ile maksimum verimliliğe erişmek isteyen şirketler BAUTEK Enerji Performans Yönetim Çözümleri ile enerjiyi etkin ve verimli kullanabilmektedir.  BAUTEK Enerji Performans Yönetim Çözümleri, enerji tüketimlerini gerçek zamanlı takibi, üretim ile ilişkiledirilmesi, enerji tüketimlerindeki anormal durumları tesbiti, enerji israfının önüne geçmek ve yanlış enerji kullanımını önlemek için fonksiyonlar içermektedir. 

İşletmelerin en güncel konularından olan ISO 50001 enerji yönetim sistemi için uluslararası bir standarttır. ISO 50001 uyumluluğu, kuruluşun enerji yönetim sisteminin standart gereksinimlerini karşıladığı anlamına gelir. ISO 50001 uyumluluğu, kuruluşların enerji verimliliğini artırmak, enerji maliyetlerini azaltmak ve çevresel etkilerini azaltmak için bir dizi belirli gereksinimleri yerine getirmesi gerektiği anlamına gelir. BAUTEK Enerji Performans Yönetim Çözümleri işletmelerin ISO 50001 standartlarına uygun enerji kullanımı ve enerji performansı üzerinde etkili bir kontrol  gerçekleştirmesini sağlar. Ayrıca, bir kuruluşun enerji tüketimini optimize etmesine yardımcı olur ve enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, ISO 50001 uyumluluğu, kuruluşların çevresel etkilerini azaltmalarına ve sürdürülebilirliklerini artırmalarına yardımcı olmaktadır.

BAUTEK Enerji İzleme Sistemi tesiste elektrik, sıcak su, doğalgaz, yakıt, su, buhar, basınçlı hava gibi tüm tüketimlerinin yanı sıra bu tüketimlerin değişimine neden olabilecek sıcaklık, nem ve üretim adedi gibi tüm parametrelerin istenilen zaman ve yerden izlenip kayıt altına alınmasını sağlamaktadır. Bu sistemlerin ortaya koyduğu veriler aynı zamanda raporlanabilmektedir. Kaynak tüketimlerini üretim verileri ile entegre hale getirerek ürün-vardiya-makine-ekipman-operatör gibi diğer parametrelere bağlı alt kırılımlı tüketim analizlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Man an electrical technician working in a switchboard with fuses uses a tablet

Hangi saatlerde ne kadar sıcak su, doğalgaz ya da yakıt kullanılmakta, gerilim düşmeleri ne zaman yaşanmakta gibi parametreler enerji izleme sistemleri ile elde edilmekte ve arzın yanı sıra alınacak önlemler buna göre belirlenmektedir. Ayrıca bu veriler kullanıcıların uyarılması gereken limit aşımı vb. durumları da ortaya koymaktadır. Özellikle büyük tesislerde kullanılan bu sistemler ile gerçek zamanlı enerji tüketimi, tüketim miktarının bölümlere göre ayrılması ve faturalandırılması, ortam sıcaklık takibinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, nem değerlerinin, buhar ve basınç seviyelerinin takibi, enerji miktarının dönemsel tüketim rakamları gibi veriler sağlanmaktadır. Raporlar enerji tasarrufu yapılabilmesi için gerekli doneleri de vermektedir. Enerjiyi izlerken güç üniteleri, şebeke analizörleri, reaktif güç kontrol röleleri, enerji ölçerler ve konvertörler kullanılan Sistemden gelen bilgileri anlık olarak incelemek ve kaydedebilmek için de enerji izleme yazılımı devreye alınıyor.

BAUTEK Enerji  Performans izleme yazılımı ile enerji sistemi canlı olarak izlenebilir, ekipmanların anlık durumu takip edilebilir. Kaydedilen veriler ile grafikler ve tablolar oluşturulabilir. Bu grafik ve tablolar günlük, haftalık, aylık olarak yapıldığında geçmişe dönük veriler ortaya açıkmış olur. Enerji izleme sistemleri, alarm ve raporlama özellikleri ile kullanıcılarına önemli tasarrufu sağlamaktadır. Bu tasarruf sayesinde sistem kendini kısa süre içinde amorti etmekte ve sonrasında tasarruf oranları işletmelerin kâr hanesine yazılmaya başlamaktadır.

BAUTEK Enerji izleme çözümleri ile sahadan gelen verileri gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. BAUTEK enerji izleme uygulamaları operasyonunuzu uçtan uca takip eden sistemler üzerinden haber vermektedir. Bu sayede etkili kararlar alıp hızlı bir şekilde müdehale edebilirsiniz. Kullanıcıların istekleri doğrultusunda oluşturulan senaryolara göre de çalışabilen Enerji İzleme uygulamaları sayesinde donanımlarınızın kontrollerini gerçekleştirebilirsiniz. BAUTEK Enerji Performans Paketi verileri saklayabilme, analiz etme ve kullanma imkanı sunulmaktadır. Sistemin dahili özelliği ile  büyük miktarda veriyi depolamak ve veri güvenliğini sağlamak mümkündür. 

Bautek-DCR-Paketi

Bautek-enerji İzleme-brosur