Historian Server

Wonderware Historian Server, Direk PLC ya da saha cihazlarından veri toplama fonksiyonalitesini (Device Integration) barındıran, topladığı veriyi zaman serileri şeklinde saklayabilen endüstriyel veri tabanı uygulamasıdır.Wonderware Historian Server, Direk PLC ya da saha cihazlarından veri toplama fonksiyonalitesini (Device Integration) barındıran, topladığı veriyi zaman serileri şeklinde saklayabilen endüstriyel veri tabanı uygulamasıdır.

  • Veri toplama esnasında toplanan verinin kesikli, gecikmiş ya da ani değişim göstermesi gibi olumsuzlukları elimine edecek şekilde depolama motoruna sahip,
  • Proses verisinin tamamını depolayabilecek şekilde 2.000.000 noktaya kadar ölçeklenebilmekte,
  • Sadece proses parametrelerinin değer verisini değil aynı zamanda olay ve alarm verisinin de toplanarak arşivlenebilmesini sağlamakta,
  • Veri sorgu performansı ve sıkıştırma hızı çok yüksek,
  • Kullanımı ve devreye alması çok basit,
  • Katmanlı yapıda kurgulanarak coğrafi olarak birbirinden uzak lokasyonlardaki verinin merkezi bir yerde toplanmasını sağlamaktadır.