SEEQ

SEEQ Prosese yönelik analitik çözümler ile tüm proses verilerinizi derinlemesine analiz ederek parametreler arasındaki ilişkileri detaylı bir şekilde tesbit ederek prosesinize yön verebilirsiniz.

  1. Seeq, proses verileri için ileri analitik aracıdır.
  2. Hali hazırda pazarda kullanılan tüm proses historian serverlar ile ilişkisel veri tabanları ve SDK (software development toolkit)  üzerinden entegrasyon imkanı bulunmaktadır.

  1. Modülleri: Seeq Server (Sunucu Modülü), Seeq Applications (Uygulama Modülleri)
  2. Seeq Server da (Sunucu Modülü) connector veri kaynakları ile bağlantının sağlanması, veri işleme ve hesaplama motoru, veri izleme motoru, local depolama (cash) motoru ve ölçekleme arttırım fonksiyonaliteleri bulunmaktadır.
  3. Seeq Workbench (Analiz Modülü)  özellikle mühendislik ekipleri için veri teşhis & tanı & tahminleme fonksiyonalitelerini içeren uygulama modülüdür. Veri kaynaklarına bağlantı, veri temizleme, görselleştirme, modelleme ve hesaplama yapılabilir.

  1. Seeq Organizer (Rapor Modülü) raporların dashboardlar şekllinde ve web client lar üzerinden erişilmesini sağlayan uygulama modülüdür.
  2. Seeq Organizer Text, görsel, skorkartı şeklinde  araçlarla ve sadece okuma (read-only) modunda raporları yayınlar.
  3. Seeq Organizer kullanıcıları diğer kullanıcıları bilgilendirici notlar ve yorumlar ekleyerek kullanıcılar arası etkileşim ve işbirlikteliklerini arttırabilirler.

  1. Seeq örnek uygulamalar; Batch takibi ve analizi, Golden Batch, CIP analizi, enerji tesisi kazan verimliliği, ısı eşanjörü izleme ve çevrim sonu tahminleme, varlık kullanılabilirlik (OEE) İzleme ve analiz, çimento değirmen duruş sebep analizi, çimento klinker üretim İzleme vb.

Brochure-Bautek-SEEQ

datasheet-bautek-seeqv2