GES Scada Sistemi

GES - Güneş Enerji Sistemleri Merkezileştirme ve SCADA

BAUTEK GES  SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sistemi, güneş enerjisi santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin izlenmesi, kontrol edilmesi ve verilerin toplanması için kullanılan bir yazılım ve donanım sisteminden oluşmaktadır. Bu sistem güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini artırmak, bakım maliyetlerini düşürmek ve güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bazı özellikleri şunlar olabilir:

  • Uzaktan İzleme ve Kontrol: Güneş enerjisi santralindeki tüm cihazlar ve ekipmanlar, BAUTEK GES Scada sistemi aracılığıyla uzaktan izlenebilir ve kontrol edilebilir. Bu, santral operatörlerine, güneş panellerinin performansını, invertörlerin çalışmasını, güneş enerjisi santralindeki tüm cihazların çalışma durumunu ve diğer önemli parametreleri izleme ve kontrol etme imkanı sağlar.

  • Veri Toplama ve Analiz: BAUTEK GES sistemi, güneş enerji santralindeki tüm verileri toplar ve analiz eder. Bu veriler arasında güneş panellerinin güneş ışığına maruz kalma derecesi, invertör verimliliği, iletkenlik, sıcaklık ve diğer önemli parametreler bulunabilir. Bu veriler, güneş enerjisi santralindeki operasyonel verimliliğin optimize edilmesi için kullanılabilir.

  • Alarm ve Uyarı Sistemi: BAUTEK GES sistem güneş enerji santralindeki tüm cihazların çalışma durumunu izler ve bir arıza durumunda otomatik olarak alarm verir. Ayrıca, sistem, güneş panellerinin aşırı ısınması veya invertörlerin anormal bir şekilde çalışması gibi durumlarda da uyarılar gönderir.

  • Güvenlik: BAUTEK GES sistem güneş enerji santralindeki güvenliği sağlamak için de kullanılır. Sistem, güneş enerji santralindeki tüm cihazların çalışma durumunu izleyerek, potansiyel güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlar.

  • Veri Kaydedici: BAUTEK GES Güneş enerjisi SCADA sistemi, güneş enerji santralindeki tüm verileri kaydeder ve depolar. Bu veriler, ileriye dönük raporlama ve analizler için kullanılabilir.

  • Esneklik: BAUTEK GES Güneş enerjisi SCADA sistemi, farklı güneş enerji santralleri için farklı gereksinimlere uyacak şekilde tasarlanabilir. Bu, sistemin farklı güneş enerjisi santrallerinde kullanılabilmesini sağlar.