OPER

Gerçek zamanlı prosedür yönetim sistemi

Oper, yönetim kokpitiyle entegre çalışan mobil aplikasyonu ile, iş süreçlerinin yazılımsal olarak tanımlanması, süreçlerin kendine özgü prosedürleri doğrultusunda hatasız ve eksiksiz bir şekilde yürütülmesi, çoklu lokasyonlardaki süreçlerin gerçek zamanlı olarak tek noktadan yönetimi/takibi ve verimliliği artırmak üzere anlık detaylı raporların üretilmesini sağlar.

Oper, sektör ve süreçlerden bağımsız olarak, talimatlara bağlı fonksiyonların uygulama içinde kolayca tasarlanması ile her çeşit prosedürün yönetimi için kullanılabilir. Mobil cihazlara kurulan aplikasyon, gerçek zamanlı veri akışı sağlayarak tüm operasyon süreçlerin anlık takip edilebilmesini sağlar. Mobil uygulamalar aynı zamanda uygulayıcıları önceden tanımlanmış prosedürlerin akışı için yönlendirerek, tüm adımların detayları hakkında görsel, metin ve örnek videolar ile bilgilendirir.

Hangi tür prosedürler OPER ile yönetilebilir?          

OPER ile her tür prosedürü yönetebilirsiniz. İster OPER uygulamasının içerisindeki prosedürleri kullanın isterseniz yeni prosedür oluşturun. En önemlisi ise OPER ile görsel olarak desteklenmiş biçimde kolayca yönetin.

Sıkça kullanılan prosedürleri örneklendirmek gerekirse;

İSG prosedürleri, TPM prosedürleri, risk analizleri, 2C (Check&Confirm) uygulamaları, hammadde kabul, yarı mamül ve mamül kalite kontrol prosedürleri, işe alma, işten çıkış, eğitim gibi İK prosedürleri.

OPER içerisinde “Varlık” nasıl yönetilir?

OPER terminolojisinde üzerinde herhangi bir prosedür işletilebilen nesnelere “Varlık” denir. Varlıklara örnek olarak, şirket, bina, makine ve ekipman, yedek parça, ürün (hammadde, yarı mamül, mamül, sarf malzemeleri), insan (çalışanlar, taşeronlar) verilebilir. Varlıklar belirli gruplar altında toplanıp kolaylıkla yönetilebilir. Ayrıca aynı özelliklere sahip olmayan fakat birlikte yer alan varlıklar (üretim sahasıèmakine grubu→makine→elektronik ve mekanik donanımlar v.s.) OPER içerisinde kolaylıkla modellenebilir.

Kâğıt üzerindeki manuel veri girişlerini dijitale dönüştürmenin önemi nedir?

Çoğu şirketin kâğıt ve excel tabloları gibi geleneksel veri toplama yöntemlerini kullanmaya devam etmesinin karşılaştığı mevcut zorlukları, bu yaklaşımların neden değişmesi gerektiğini ve dijitalleşmenin faydalarını ele alıyoruz.

İşletmelerin genelinde üretim ve bakım süreçlerinde olduğu gibi çoğu organizasyonel prosedürler de sistematik olmayan uygulamalar ile kâğıt üzerinde veya excel tabloları üzerinde doldurulmakta ve depolanmaktadır. Geleneksel uygulamalar ile veri toplama süreci; kâğıt ve bilgisayar gibi gerektirdiği uygulama araçları nedeni ile çeşitli kısıtlar oluşturmasına ek olarak oluşabilecek hatalı girişler için herhangi bir kontrol mümkün değildir. Depolama yöntemleri sistematik olsa bile değerli bilgilere ışık tutabilecek olan geçmiş verileri hızlı bir şekilde görüntülemek ve raporlamak mümkün değildir. Bazı durumlarda sahadan kâğıt ile toplanan verilerin excel tablolarına doldurulması iki kat iş yükü oluşturmaktadır. Özetle veri giriş süreçlerini geleneksel yöntemler ile yürütmek işgücü kaybına neden olduğu gibi özellikle kâğıt üzerinde yürütülen süreçleri için depolama alanı gerektirdiği gibi geçmiş verileri ışığında elde edilebilecek iyileştirmelere de engel olmaktadır.

İşletmelerde kâğıt üzerinde yürütülen tüm süreçlerin dijitalleştirilmesi özellikle prosedür işletme ve raporlama süreçlerini hızlandırmaktadır. Dijital ortamda işletilen prosedürler hızlı bir şekilde oluşturabilir, güncellenebilir ve işletme genelinde uygulanabilir. Veri girişleri sürecinde yapılan tanımlamalar ile toplanan verilerin doğruluğu ek bir yüke gerek olmadan kontrol edilir. Spesifik veri girişleri için tanımlanabilecek uyarılar sayesinde herhangi bir olağan dışı durum sürecinde hızlı bir şekilde harekete geçilir. Çalıştırılan prosedürler çeşitli filtreler ile raporlanabileceği için varlık ve operatör performansı kolay bir şekilde değerlendirilebilir.

OPER Mobile sayesinde herhangi bir ekstra araca gereksinim duymadan işletme genelinde kâğıt üzerinde işlettiğiniz tüm üretim, bakım ve kalite kontrol prosedürlerinizi dijital ortama taşıyabileceğiniz gibi kütüphanesinde tanımlı olan periyodik kontrol listeleri, kontrol ve katılım formları, ekipman kullanım talimatnameleri, İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürlerini de özelleştirerek kullanabilirsiniz. Prosedürlerin doğru yerde ve zamanda, doğru kişi tarafından doğru yöntem ile uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Mobil cihazlar üzerinde çalışabilme özelliği sayesinde veri girişleri zaman ve mekân sınırı olmadan gerçekleştirebilirsiniz. Çeşitli raporlar ile varlık, operatör ve genel tesis performansını hızlıca değerlendirebildiğiniz gibi yapabileceğiniz karşılaştırmalar ile iyileştirme başlangıç noktasını hızlıca belirleyebilirsiniz.

Veri izlenebilirliği konusunda dünya standartı ve önemi nedir?

            İçinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 çağında nesneler arasındaki iletişim teknolojisi gelişmesi ve teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte tesislerde üretim, kalite ve bakım gibi operasyonlar için dijitalleşme imkânı doğmuştur. Bu dijitalleşmenin en önemli noktası sahadan gelen ekipman ve operatör verilerinin görselleştirilmesi olmuştur. Bu noktada SCADA yazılımlarının gelişmesi verilerin gerçek zamanlı görüntülenmesi, görselleştirilmesi ve raporlanması süreçlerini hızlandırmıştır. Kâğıt formlar, kayıtlarına kolay ulaşılamamasına ve depolama alanı gerektirmesine rağmen endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kağıtlarda bulunan verileri dijital ortama taşımak, verilerin daha iyi analiz edilmesi ve yönetilmesi açısından muazzam bir öneme sahiptir. Kâğıt formlar üzerinde veri toplana ve saklama süreçlerini mobil cihazlar ve veri tabanları yardımı ile dijital ortamlara aktararak gerçekleştirilebilecek dijital dönüşüm, OPER Mobile platformu sayesinde artık bir saha günlüğü formu için bir Excel sayfası hazırlamaktan daha kadar kolay hale getirmektedir.

OPER Mobile yazılımlarını kullanarak kağıtsız bir üretim sağlamanın yan sıra sahadan kolaylıkla verilerinizi toplayabilirsiniz. Ayrıca, tesislerinizin üretim, bakım ve kalite gibi operasyonlarında anormal bir durumla karşılaşıldığında uyarı almanızı sağlamaktadır.

OPER Mobile ile tesis, fabrika ve işyerinizdeki bütün operasyonlarınızdan gelen verileri toplayabilir, düzenleyebilir ve geçmişe dönük olarak takip edebilirsiniz. Böylece, bütün operasyonlarınızı dijital ortama taşıyarak kağıtsız bir şekilde işlerinizi yapabilirsiniz.

opermobile.com