OPER

Gerçek zamanlı prosedür yönetim sistemi

Oper, yönetim kokpitiyle entegre çalışan mobil aplikasyonu ile, iş süreçlerinin yazılımsal olarak tanımlanması, süreçlerin kendine özgü prosedürleri doğrultusunda hatasız ve eksiksiz bir şekilde yürütülmesi, çoklu lokasyonlardaki süreçlerin gerçek zamanlı olarak tek noktadan yönetimi/takibi ve verimliliği artırmak üzere anlık detaylı raporların üretilmesini sağlar.

Oper, sektör ve süreçlerden bağımsız olarak, talimatlara bağlı fonksiyonların uygulama içinde kolayca tasarlanması ile her çeşit prosedürün yönetimi için kullanılabilir. Mobil cihazlara kurulan aplikasyon, gerçek zamanlı veri akışı sağlayarak tüm operasyon süreçlerin anlık takip edilebilmesini sağlar. Mobil uygulamalar aynı zamanda uygulayıcıları önceden tanımlanmış prosedürlerin akışı için yönlendirerek, tüm adımların detayları hakkında görsel, metin ve örnek videolar ile bilgilendirir.

Hangi tür prosedürler OPER ile yönetilebilir?          

OPER ile her tür prosedürü yönetebilirsiniz. İster OPER uygulamasının içerisindeki prosedürleri kullanın isterseniz yeni prosedür oluşturun. En önemlisi ise OPER ile görsel olarak desteklenmiş biçimde kolayca yönetin.

Sıkça kullanılan prosedürleri örneklendirmek gerekirse;

İSG prosedürleri, TPM prosedürleri, risk analizleri, 2C (Check&Confirm) uygulamaları, hammadde kabul, yarı mamül ve mamül kalite kontrol prosedürleri, işe alma, işten çıkış, eğitim gibi İK prosedürleri.

OPER içerisinde “Varlık” nasıl yönetilir?

OPER terminolojisinde üzerinde herhangi bir prosedür işletilebilen nesnelere “Varlık” denir. Varlıklara örnek olarak, şirket, bina, makine ve ekipman, yedek parça, ürün (hammadde, yarı mamül, mamül, sarf malzemeleri), insan (çalışanlar, taşeronlar) verilebilir. Varlıklar belirli gruplar altında toplanıp kolaylıkla yönetilebilir. Ayrıca aynı özelliklere sahip olmayan fakat birlikte yer alan varlıklar (üretim sahasıèmakine grubu→makine→elektronik ve mekanik donanımlar v.s.) OPER içerisinde kolaylıkla modellenebilir.

opermobile.com