Dijital İkiz

Akıllı üretim mekanizmalarının geliştirilmesi ve endüstriyel değişim sürecinin geldiğimiz son teknolojik noktası genel olarak Endüstri 4,0 olarak kavramsallaştırılırken, üretimlerin daha efektif olmasını sağlayabilmesi Dijital İkiz olarak tanımlanmaktadır. Verilerin kullanım derecesine ve araştırma derinliğine göre proaktif üretim sistemine geçmiş ve imalat paradigmasının geleneksel pasif imalatı azaltmaya başlamıştır. Üretim süreçlerinde Dijital Twin kavramının kullanılmasıyla birlikte; gerçek zamanlı olmayan verilere dayalı tahmini üretimden, sensör teknolojileri kullanılarak elde edilen gerçek zamanlı verilere dayalı üretime ve nihayetinde ise proaktif üretime geçiş yapılmaktadır.

Dijital ikiz, bir ürünün, sürecin veya hizmetin sanal bir modelini ifade etmektedir. Kısacası fiziksel herhangi bir nesnenin sanal kopyasıdır. Bu sanal kopya bir araba, bir makine, bir tren hatta bir jet motoru bile olabilmektedir. Endüstri de ise; üretimde kullanılan bir ekipman, tesislerinizle ilgili olan bilgiler olabilmektedir. Dijital Twins, veri analistlerinin ve BT uzmanlarının gerçek cihazları üretmeden önce simülasyon yapabilecekleri sanal kopyalardır. Dijital ikizler, sadece üretimde kullanılmakla kalmayıp, endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT), yapay zeka (AI) ve veri analitiği gibi teknolojilerin gelişimine de etkide bulunmaktadır. Dijital ikizler, en yüksek verimlilik ve kaynakların en uygun şekilde dağıtımı için, bilgi işlem uzmanlarına ve veri analistlerine yardımcı olur. Dijital ikiz teknolojisi; binalar, fabrikalar ve hatta şehirler gibi büyük ölçekli yapıları da kapsayacak şekilde gelişmiştir. Bunların yanı sıra bir prosesi BAUTEK Dijital Twin Çözümleri ile sanal bir kopyasını oluşturabilirsiniz.

BAUTEK Dijital İkiz Çözümleri, Tesislerin operasyonlarından elde edilen bilgilerin kalitesine ve doğruluğuna güvenerek hareket etmesine destek sağlaması elde edilecek verilerin neredeyse tamamının tutarlı ve doğrulanabilir olması şartına bağlıdır. BAUTEK Dijital İkiz Çözümleri ile mühendislik verilerini kullanarak operasyonel süreçleri optimize etme fırsatları yakalayabilirsiniz. Ayrıca, bakım faaliyetlerinden gelen veriler sayesinde potansiyel mekanik arızalarını belirleyerek ekipmanlar arızalanmadan önlem alabilirsiniz. Alarm verileri sayesinde riskli ve kritik süreçleri belirleyerek oluşabilecek güvenlik tehlikelerine karşı öncesinde aksiyon alabilirsiniz. BAUTEK Dijital İkiz Çözümleri, Varlık Performans Yönetimi'nden (APM) tahmine dayalı analizleri, Kurumsal Varlık Yönetimi'nden (EAM) bakım planlamasını, 3B görselleştirmeden durumsal farkındalığı ve ayrıntılı mühendislik verilerini birleştirmektedir. Bakım yöneticisi, performans ve stres noktalarını, ayrıntılı tasarım çalışmalarını bir bakışta görebilmekte ve bu bilgileri tesis için olası zorlukları veya fırsatları tahmin etmek için kullanılmaktadır. Etkin bir dijital ikiz stratejisi oluşturmak için, her varlık, mühendislik ana verileri, etkili görselleştirme araçları ve iş akışı prosedürleriyle birlikte kendi kümesini oluşturur. Yukarıdaki diyagram, veri akışlarının derinliğini ve genişliğini göstererek çeşitli sektörlerdeki varlıkların dijital ikizlerinde bulunması gereken hizmetler hakkında fikir verir. Etkin bir dijital ikiz stratejisi, bu veri akışlarını derin ve geniş bir şekilde sentezler, teknolojik imkanları da kullanarak temel iş süreçlerini sorunsuz bir şekilde uygular ve verileri düşük maliyetli, kullanıma hazır ve yüksek performans gösterecek şekilde bilgisayar tabanlı analizlere entegre edilmesini sağlamaktadır.

Dijital İkizin Aşamaları Nelerdir?

Dijital ikizler, Dijital bileşen ve parça ikizi, Dijital Varlık İkizi, Dijital Sistem veya Birim (Ünite) İkizi ve Dijital Süreç(Proses) İkizi olmak üzere 4 farklı aşamaya sahiptir.

Bileşen ve Parça İkizi

Dijital Bileşen ve Parça ikizleri, dijital ikizin temelini oluşturmakta olan en küçük birimdir. Dijital bileşen ikizidijital parça ikizi ile kabaca aynıymış gibi ifade edilmesine rağmen biraz daha az öneme sahip olan bileşenlerle ilgilidir.

Dijital Varlık İkizi

İki veya daha fazla bileşen aynı anda çalıştığında varlıkları oluşturmaktadırlar. Dijital Varlık İkizi, bileşenlerin etkileşimini incelemenize, işlenebilecek ve ardından eyleme dönüştürülebilecek olan iç görülere ve dönüştürülebilecek çok sayıda performans verisi oluşturmanıza olanak tanımaktadır.

Dijital Sistem veya Birim İkizi

Bir sonraki seviye dijital sistem veya birim ikizi farklı varlıkların bütün bir işleyen sistemi oluşturmak için nasıl bir araya geldiğini görmenizi sağlamaktadır. Dijital Sistem veya birim ikizi, varlıkların etkileşimine ilişkin görünürlük sağlamakta ve performans iyileştirmelerini önermektedir.

Süreç(Proses) İkizi

Büyümenin makro seviyesi olan Dijital Süreç(Proses) İkizi, bir tesisteki bütün sistemlerin üretim için nasıl entegre bir halde çalıştığını göstermektedir. Dijital Süreç(Proses) İkizi, sistemlerin tümü en yüksek verimlilikte çalışacak şekilde senkronize mi, yoksa bir sistemdeki gecikmeler diğerlerini etkiler mi? Dijital Süreç(Proses) ikizi, nihai olarak genel etkinliği sağlayan kesin zamanlama şemalarının belirlenmesine yardımcı olmaktadır.

Dijital İkiz Çalışmalarının Faydaları Nelerdir?

BAUTEK Dijital İkiz Çözümleri ile;

  1. Daha etkili bir Ar-Ge sistemine sahip olursunuz.

BAUTEK Dijital Twin Çözümlerinin kullanımı, olası performans sonuçları hakkında oluşturulan bol miktarda veri ile ürünlerin daha etkili araştırılmasını ve tasarlanmasını sağlamaktadır. Bu bilgiler ışığında, şirketlerin üretime başlamadan önce gerekli ürün iyileştirmelerini yapmalarına yardımcı olan iç görülere sahip olursunuz.

  1. Daha az kaynak kullanarak optimum fayda ile üretim yaparsınız.

BAUTEK Dijital İkiz Çözümleri ile, yeni bir ürün üretime girdikten sonra bile, dijital ikizler, tüm üretim süreci boyunca en yüksek verimliliği elde etmek ve sürdürmek için üretim sistemlerini yansıtmaya ve izlemeye yardımcı olmaktadır.

  1. Ürün kullanım ömrü sonunu ihtiyaçlarınıza göre belirleyebilirsiniz.

BAUTEK Dijital ikiz Çözümleri, üreticilerin ürün yaşam döngülerinin sonuna ulaşan ve geri dönüşüm veya diğer önlemler yoluyla nihai işleme alınması gereken ürünlerle ne yapacaklarına karar vermelerine bile destek olmaktadır. BAUTEK Dijital ikiz Çözümlerini kullanarak hangi ürün malzemelerinin hasat edilebileceğini belirleyebilirsiniz.