MES Üretim Yönetim Sistemi

Üretim Yönetim Sistemi (MES)

Sipariş akışını ve üretim uygulamasını kolaylaştırın, ürünlerin hammaddeden bitmiş ürünlere dönüşümünü izleyin ve verim, kalite ve tesis kaynak kullanımını değerlendirip analiz edin. Üretim yürütmesine ilişkin görünürlük ile üretim maliyetlerini ve kayıpları azaltarak operasyonel verimliliği artırın. Model odaklı bir MES yaklaşımı, çok sahalı operasyonlarda üretkenlik, kalite ve maliyet tasarrufunda daha hızlı kazanımlar için operasyonel süreçlerin, ekipmanın ve faaliyetlerin standartlaştırılmasını sağlar.

Dijital üretim uygulaması, verimi artırarak, hurda ve yeniden işlemeyi azaltarak ve daha kaliteli ürünler sağlayarak üretim maliyetlerini düşürür. Siparişin yerine getirilmesinde artan şeffaflık ve ürün kalitesinde azalan değişkenlik müşteri memnuniyetini artırırken, öngörülemeyen olaylara veya ürün karantinasına/geri çağırmalara karşı artan yanıt verme, marka değerini ve tüketici güvenliğini güvence altına alır.

İşletme genelinde operasyonel mükemmellik, uyumluluk, şeffaflık ve iş çevikliğine yönelik maliyet etkin ve tutarlı bir yaklaşım için insanları ve süreçleri gelişmiş dijital teknolojilerle uyumlu hale getirerek üretim işinizin tam değerini ortaya çıkarabilir ve sürdürebilirsiniz. İş kurallarını dijital olarak yöneterek ve tüm operasyonel faaliyetler ve tesis olayları için gerçek zamanlı bilgi yakalayarak üretimde karlılığı, kaliteyi ve uyumluluğu en üst düzeye çıkartabilirsiniz. BAUTEK iş süreci merkezli ve Model Odaklı yaklaşımı, üretim yürütme sistemi (MES) dağıtımlarının ve çok tesisli dağıtımların değer elde etme süresini ve sahip olma maliyetini daha da azaltabilir ve operasyonel süreçlerin dijital dönüşümü yoluyla standardizasyon için çeviklik ve değişimi benimseme çevikliği sağlayabilirsiniz.

MES Sisteminin faydaları nelerdir?

 • İş emirlerini ve spesifikasyonlarını ERP'den üretime sevk etmek

 • Siparişin serbest bırakılmasından bitmiş ürünlere kadar üretim siparişlerinin yürütülmesini desteklemek

 • Malların plana uygun olarak üretilmesini sağlamak ve kalite gereksinimlerini karşılamak için proses adımlarını uygulamak
 • Operasyonları yönlendirmek, uyumluluğu göstermek, verimliliği ölçmek vb. için ekipmandan otomatik olarak veya manuel giriş yoluyla veri toplama.
 • Geçmiş verileri tutmak için bir veri deposu sağlama (ilişkisel veritabanı, bir veri tarihçisi ile entegrasyon)
 • Kalite yönetim süreçlerinin düzenlenmiş bir ortamda üretim adımlarına dahil edilmesi (uyumsuzluk ve CAPA yönetimi)
 • Garanti hizmetlerini ve ürün geri çağırmayı yönetmek için parçaların veya hammaddelerin, işçiliğin ve ekipmanın izlenebilirliğini sağlamak.
 • Tesis performansının izlenmesi ve raporlanması için entegre analitik ve gösterge tabloları sağlama
 • Üretim ekipmanı (Seviye 2), iş sistemleri, yani ERP (Seviye 4) ve PLM ile entegrasyon

BAUTEK MES Operasyon modülü hammaddelerin mamül ürünlere dönüşmesini verimli ve güvenilir bir şekilde yönetmenizi sağlamaktadır. İş emri yürütme süreçlerini dijitalleştirir ve standart hale getirmektedir. Ürünlerin spesifikasyonlara uymasını sağlayarak gerçek zamanlı olarak imalat, yürütme ve malzeme akışı süreçlerindeki bilgilerinize ulaşmanıza olanak sağlamaktadır.

 • Üretimdeki tüm operasyonel süreçlerin gerçek zamanlı yönetilmesi,
 • İnsan & Proses & Sistem arası işleyişleri organize etme,
 • Shop Floor cihazları ile entegrasyonu,
 •  Kim, nerede, nasıl, ne zaman ve ne kadar üretim yaptığının bilgilerinin anlık olarak veya geçmişe dönük olarak raporlanması,
 • Üretim planlaması (Optimum kaynak ile maksimum verimde üretim yapılması sağlanmaktadır),
 • İş emri yönetimi (İş emri ne zaman başladı, ne zaman bitti, daha ne kadar sürecek gibi bilgileri anlık sunmaktadır),
 • İş gücü maliyetlendirmesi (Herhangi bir iş emrinin üretiminde birim iş gücü maliyetleri farklı kaynaklar kullanılması sonucu toplam iş gücü maliyetinin otomatik hesaplanarak sunulması),
 • Proses steplerinin / İş takip metodolojilerinin / Standartların dikte edilmesi,
 • Envanter yönetiminin gerçekleştirilmesi(Canlı envanter bilgisi),
 • BOM tanımlamasını ve yönetimini sağlamaktadır.

BAUTEK MES Performans modülü  operasyonel verimlilikleri izleyerek, analiz ederek ve sürekli iyileştirerek maliyetleri düşürmenizi ve bu sayede varlık değerinizi (ROA) arttırmanızı sağlamaktadır.

 • Üretimdeki tüm ekipmanların ve operatörlerin performans yönetiminin kontrolü,
 • Ekipman, ürün, vardiya, operatör ve proses bazlı karşılaştırmalı Genel Ekipman Etkinliği (OEE) ya da verimlilik raporlarını anlık ya da geçmişe dönük olarak görüntülenme,
 • Ekipman, ürün, vardiya, operatör, proses bazlı karşılaştırmalı “Utilization – Kullanım Durumu” raporlarını anlık ya da geçmişe dönük olarak     görüntülenmesi,
 • “Utilization – Kullanım Durumu” ile alakalı alarm durumlarının oluşturularak ilgili yetkililerin proaktif şekilde operasyon yürütmeleri,
 • Prosesin modellenmesi, + Proses içindeki olası darboğazların analizini otomatik olarak gerçekleştirmeyi sağlamaktadır.

BAUTEK MES Kalite modülü (İmalat İşlemleri için Kalite Yönetimi ve İstatistiksel Proses Kontrol) Kalite operasyonlarının sayısallaştırılması, otomatikleştirilmesi ve işyeri tabanında numune planının uygulanması ile aynı zamanda kalite ve uygunluğun korunmasını sağlamaktadır. Kalite kayıplarını etkili bir şekilde azaltmak, varyasyonu en aza indirmek ve verimi artırmak için eğilimler ve kural ihlal bildirimlerini kullanıcıların bilgisine sunmak için güçlü istatistiksel süreç denetimi (SPC) yöntemleri kullanmanızı sağlamaktadır.

 • Üretilecek ürünlere ilişkin kalite yönetimi yapılması,
 • Ürün özelinde zaman ya da event bazlı örnekleme planlarının oluşturulması,
 • Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemleri (LIMS) ile entegre olunarak üretimle eş zamanlı örnekleme planlarının yürütülmesi,
 • İstatistiksel Proses Kontrolü – SPC yapılması,
 • Ürüne özel kalite kurallarının oluşturulması,
 • Anlık SPC ve kalite kurallarına yönelik kabul / red mekanizmalarının işletilmesi,
 • Proses Alarmları (Örn: Düşük Makine Hızı vs.) tanımlanarak proaktif yaklaşım sağlamaktadır.