Üretim Reçete ve Batch Yönetim Sistemi

BAUTEK Batch / Reçete Yönetim Sistemleri yüksek seviyede bir esneklik gerektiren en karmaşık üretim süreçleri için bile kullanılabilecek kontrol sisteminden bağımsız bir yazılımdır. Gelişmiş ekipman alanı ve eşzamanlı toplu yönetim yetenekleri, operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarmaktadır.

BAUTEK Batch / Reçete Yönetim Sistemleri yüksek seviyede bir esneklik gerektiren en karmaşık üretim süreçleri için bile kullanılabilecek kontrol sisteminden bağımsız bir yazılımdır. Gelişmiş ekipman alanı ve eşzamanlı iş yönetim yetenekleri, operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarmaktadır. Çözüm olarak üretim sürecinde kullanılan hammaddelerin, işlemlerin ve üretim formül reçete yöntemlerinin tanımlandığı bir sistemdir. Bu sistem, üretim sürecinde tüm aşamaların planlanması, yönetimi ve takibini sağlar. Reçete ve batch prosese sahip olan işletmelerde otomasyon kontrol sistemlerinin marka ve modeli fark etmeksizin üretimin uluslararası geçerliliğe sahip ISA Standartlarına uygun bir şekilde hem verimli hem de etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

BAUTEK Batch / Reçete Yönetim Sistemleri  öncelikle üretim reçetelerinin oluşturulması ve yönetimi için kullanılır. Üretim reçeteleri, ürünün üretiminde kullanılacak hammaddelerin, üretim operasyonlarının, üretim işlem ve üretim yöntemlerinin tanımlanmasını ve bunun üzerinden yürütülmesini sağlar. Böylece üretim sürecinde doğru ve tutarlı bir şekilde uygulanması gereken operasyonların izlenebilirlik ve kontrol edilebilirliğini sağlar. Aynı zamanda, üretim reçetelerinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışanların eğitim ve yeteneklerini de yönetir. Üretim reçete yönetim sistemi, üretim sürecinde kullanılan malzemelerin ve işçilik maliyetlerinin takibini yaparak, üretim sürecinin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Üretim sürecinde hammadde takip, üretim set değerleri yönetimi, operasyonel izlenebilirlik gibi tüm aşamaların yönetimini, takibini ve planlamasını sağlayan bir sistemdir ve üretim verimliliğini artırmak için önemli bir araçtır.

FDA CFR 21 Part 11 ve cGMP Annex 11 talimatlarına uygun raporlar alabilmenizi sağlamaktadır. Ayrıca Reçete/Batch esnasında gerçekleşen tüm operasyonları tek bir arayüz üzerinden takip edebilmenizi ve operasyon esnasındaki proses-enerji-hammadde tüketimlerini ilişkilendirerek ERP sistemine aktarabilmenizi sağlar

BAUTEK Batch / Reçete Yönetim Sistemleri Özellikleri;

 • Süreç modeli, malzeme ve reçete bilgisi barındırır, ağ bağlantılı ekipman üzerinde eş zamanlı toplu yürütmeyi koordine etmekte ve operatör etkileşimini kolaylaştırmaktadır., Birden fazla reçete/batch operasyonunu birlikte yürütmeyi ya bir kontrol sistemine doğrudan bağlantı ile entegre olarak yönetmektedir. 
 • Otomatik Yeniden Başlatma; Toplu İş Yöneticisi, beklenmeyen sistem arızasından sonra yeniden başlattıktan sonra iyi bilinen bir sistem noktasına geri yükleyebilir.
 • Yedekli Seçenek; Yedekli Toplu Sunucu, birincil sunucunun işlemlerini çoğaltır. Birincil sunucuda bir donanım sorunu varsa, yedek sunucu devreye girmektedir.
 • Sanallaştırma Desteği; Yüksek kullanılabilirlik ve olağanüstü durum kurtarma mimarilerini uygulamak için Microsoft Hyper-V ve VMware vSphere sanallaştırma platformlarını desteklemektedir.
 • Kolay OP Arayüzü; Operatörlerin girişleri kolay gerçekleştirmesini ve operasyona odaklanmasını sağlar.
 • Entegrasyon; ERP ve 3.parti uygulamalarla iki yönlü veri alış-veriş imkanı sunar.
 • Formül Versiyonlama; Üretimde kullanılan formülleri istediğiniz şekilde versiyonlama ve Golden Batch kayıtlarını tutmanızı sağlar
 • Özellikle reçete ve batch prosese sahip işletmelerde otomasyon kontrol sisteminin marka/modeli farketmeksizin üretimin uluslararası geçerliliğe sahip ISA Standartlarına uygun bir şekilde verimli ve etkin yürütülmesi,
 • Kompleks batch sistemlerinin yüksek esneklikte yönetilmekte,
 • Reçete konfigürasyon araçları bulundurmakta,
 • Reçete prosedürleri ve formülleri kolaylıkla değiştirilebilmekte,
 • Batch kayıtlarına ilişkin otomatik raporlama sistemi barındırmakta,
 • FDA CFR 21 Part 11 ve cGMP Annex 11 talimatlarına uygun batch yönetimi yapılmasını sağlamakta, + İşletmelerde manuel olarak hataya açık şekilde işleyen batch ve reçete sistemlerini otomatik hale dönüştürülerek yüksek kaliteye sahip istikrarlı üretimin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Sistemlerinin faydaları nelerdir?

 1. Karmaşık ürünler ve ürün varyasyonlarıyla ilişkili riski azaltın.
 2. Varlık kullanımını ve operasyonel verimliliği artırın.
 3. Proses mühendislerine reçeteler oluşturma ve değiştirme yetkisi verin.
 4. Yeni ürünler için pazara daha hızlı zaman.
 5. Mevzuata uygunluk maliyetini azaltın.
 6. Çok siteli reçete ve parti yönetimi standardizasyonu..
 7. Tarif özelliklerine göre tutarlı kalite