Üretim Kalite Yönetimi

Gerçek Zamanlı Üretim Kalite Yönetimi

BAUTEK Gerçek Zamanlı Üretim Kalite Yönetimi, işletmelerde üretim kalite izleme ve yönetme sistemleri için kullanılmaktadır. Bu çözüm sayesinde üretim tanımlanan standartlara göre yapılmakta, üretim girdileri optimum şekilde kullanılmakta, kalitesi yüksek ve maliyeti düşük çıktı sağlanmaktadır. Üretilecek ürüne göre üretim sürecinin planlaması ve düzenlemelerin yapılması ile birlikte üretimde ölçülebilir seviyede kalite artışı ve sürekliliği sağlanmaktadır. BAUTEK Kalite Yönetimi ile üretim standartlarındaki varyasyonlar henüz üretim aşamasındayken tespit edilmektedir.

BAUTEK Kalite Yönetimi ürünü ile üretim kalite izleme sistemi re-aktif durumdan pro-aktif bir yapıya dönüşerek üretim kalite değerleri optimum hale gelmektedir. Anlık (real time) olarak İstatistiksel Proses Kontrol (SPC-Statistical Process Control) yapabilme ve makine öğrenmesi yetenekleri sayesinde ürün kalitesindeki varyasyonları gerçek zamanlıya yakın birşekilde sunabilmekte, raporlayabilmekte ve bilgilendirme yapabilmektedir. Bu özellikler sayesinde proses yönlendirilmekte bununla beraber gerekli önlemler alınarak, ilgili departman veya kişilere önceden bilgilendirme yapılarak gerekli önlemler alınmakta, hurda veya yeniden işlenmesi gerekecek çıktılar minimize edilerek üretim kalitesi ve dolaylı olarakta verimlilik arttırılmaktadır.

BAUTEK Gerçek Zamanlı Üretim Kalite Yönetimi özellikleri nelerdir?

Maliyet, üretim, kalite, enerji, tüketimler gibi tüm ölçüm kriterleri ile farklı veri kaynakları üzerinden verileri birleştirilerek dashboard oluşturabilir, oluşturulan dashboard içerikli raporlar ile mobil ya da sabit platform üzerinden tüm kullanıcılara yayınlanarak erişim sağlanmakta, tanımlı olan veri modelleri ile hızlı şekilde rapor oluşturabilir, Analytics Client ile sürükle-bırak dashboard oluşturabilirsiniz. Ayrıca, BAUTEK Kalite Yönetimi zengin raporlama ve dashboard kütüphanesine sahiptir.

Veri Kaynaklarına Bağlanma Adaptörleri; 

 • OPC Server
 • PLC (Siemens/Schneider/Omron/AllenBradley....+100)
 • Microsoft SQL Server + Oracle data 
 • Text File (CSV format) + OSIsoft PI Server Native 
 • Adaptör geliştirme aracı (SDK)
 • ....

Sanallaştırma desteği 

 • Microsoft® Hyper-V™+ VMware vSphere 5.x Adaptör geliştirme aracı (SDK) 
 • Sanallaştırma desteği + Microsoft® Hyper-V™

BAUTEK Kalite Yönetimi Teknik Özellikleri Nelerdir?

 • İstatistiksel Proses Kontrol (İPK), prosesin izlenip değişkenliğin kontrol altına alınması ve kontrol altına alınan proseste iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasına imkân tanır.
 • Üretim sürecindeki arıza türleri, kaynakları ve sebeplerinin incelenmesi amacıyla düzenli veri toplanması için çetele tablosu,
 • İşletmede, arızaların oluşmasındaki en büyük etken ile ilgili nedenlerin belirlenmesi için neden-sonuç diyagramı,
 • Prosesin kontrol altında olma durumunun belirlenmesi için kalite kontrol kısmından alınan veriler ile kontrol diyagramları,
 • Sistemdeki kaliteyi etkileyen anormal durumları anlık olarak yöneticilere uygulama üzerinden bilgilendirebilme,
 • • ....ve çok daha fazlası..

BAUTEK Kalite Yönetimi Database Teknolojisi nedir?

SPC'nin güçlü analizi sayesinde, tesisteki operatörler ve karar vericiler, üretimin kalitesini ve tutarlılığını sağlamak için harekete geçebilir. Tesis operatörleri, proses çizelgelerinde kritik kalite parametrelerini izleyebilir ve bir kontrol limiti, spesifikasyon limiti veya istatistiksel kural ihlal edildiğinde alarm bildirimleri alabilir.  Prosesinizdeki geçmiş verileri analiz ederek performansı arttırabilir,  entegrasyon ve istatistiksel proses kontrol yöntemlerini kullanarak proses verilerinizi analiz etmeyi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, BAUTEK Kalite Yönetimi, tesisinizdeki süreçlerin performansı hakkında önemli bilgiler sağlayan eğilimleri ve varyasyonları derleyerek sizi çoğu veri kaynağından gelen geçmiş verilerden yararlanabilir bir konuma getirebilir.