Yapay Zeka Destekli Video Analitik

BAUTEK Yapay Zeka Destekli Video Analitik Çözümleri

BAUTEK Yapay Zeka Destekli Video Analitik Çözümleri, işletmlerde iş sağlığı, tesis ve operasyon güvenliği alanında önemli bir rol oynamaktadır. Tesislerdeki güvenlik için gerekli operasyonlarının uygulanma durumunu takip ederek  prosedürleri uygulamak, değerlendirmek ve geliştirmek için video verilerini yapay zeka teknolojis ile kullanmaktadır. BAUTEK ve Visionify firmalarının geliştirdiği yapay zeka destekli video analitik uygulamamızla iş sağlığı ve tesis güvenliği alanında nasıl kullanılabileceğine dair bazı örnekler:

  1. Tesisi İzleme ve İhlallerin Tespiti: İş yerlerindeki kameralar, yapay zeka algoritmaları ile entegre edilerek tehlikeli bölgeler, yasaklı bölgelere girişler veya koruyucu ekipmanların kullanımı gibi güvenlik ihlalleri tespit edilebilmektedir. Bu tür tespitler anında uyarılar ve bildirimlerle anında yöneticilere iletilerek anormal durumlar için hızlı aksiyon alınması sağlanmaktadır.

  1. Koruyucu Ekipman Kontrolü: Çalışanların koruyucu ekipmanları doğru şekilde kullanım durumu takip edilir ve kontrol edebilmektedir. Örneğin, başlık veya gözlük gibi kişisel koruyucu ekipmanların eksik olduğu durumlar algılanabilir.

  1. Trafik Yönetimi ve İşçi Hareketliliği: Özellikle büyük tesislerde veya çalışma alanlarında, işçi trafiği ve hareketliliği izlenebilmektedir. Kalabalık alanları veya potansiyel tehlikeli bölgeleri belirleyerek işçi trafiğini yönetmeye yardımcı olmaktadır.

  1. Tehlikeli Durum Algılama: Yangın, gaz sızıntısı veya patlama gibi acil durumlar tespit edilebilmektedir.B tür durumları algılayarak otomatik olarak alarmı tetikleyebilir veya ilgili personeli uyarı sağlayabilmektedir.

  1. Eğitim ve Farkındalık: Güvenli ve ergonomik çalışma uygulamalarını anlatan eğitim materyallerini analiz ederek işçilere uygun eğitim seanslarını önerme konusunda yardımcı olabilmektedir. Ayrıca, işçilere güvenli çalışma yönergelerine uymaları konusunda geri bildirimde bulunabilmektedir.

  1. Analiz ve Raporlama: İş sağlığı ve güvenliği verilerini analiz ederek eğilimleri belirleyebilir ve yöneticilere düzenli raporlar sunabilmektedir. Bu sayede işyerindeki güvenlik performansı sürekli olarak değerlendirilip iyileştirme adımları atılabilmektedir.

  1. Risk Değerlendirmesi: İş yerlerinin riskli alanlarını ve potansiyel tehlikeleri belirlemeye yardımcı olabilmektedir. Bu bilgi, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılabilir.

BAUTEK Yapay Zeka Destekli Video Analitik Çözümleri iş yerlerindeki güvenlik standartlarını artırmak, kazaları ve yaralanmaları önlemek, işçi sağlığını korumak, tesis güvenirliğini ve iş yerindeki genel verimliliği artırmak için kullanılabilir.

BAUTEK Yapay Zeka Destekli Video Analitik Çözümleri iş yerlerindeki meydana gelebilecek yangın ve benzeri problemleri anında tesbit ederek yöneticilere bilgilendirme yapabilmektedir.

BAUTEK Yapay Zeka Destekli Video Analitik Çözümleri, tehlikeli alanlar için güvenlik ve denetim açısından önemli bir araç olarak konumlandırılmaktadır. Tehlikeli alanlar, iş sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıyan veya potansiyel tehlikeler içeren bölgelerdir.

BAUTEK Yapay Zeka Destekli Video Analitik Çözümleri iş yerlerinde çalışanların fiziksel durumlarını ve işyeri düzenlemesini izlemek ve değerlendirmek için video analitiği kullanılmaktadır

BAUTEK Yapay Zeka Destekli Video Analitik Çözümleri, tesislerdeki uyulması gereken kuralların takibi için kullanılabilmektedir

BAUTEK Yapay Zeka Destekli Video Analitik Çözümleri, tesislerdeki  risk oluşturabilecek kritik ekipmanların anormal durumlarını kamera ile tesbit edebilmeyi sağlamaktadır.