OPERFLOW ITOT Entegrasyon Platform

BAUTEK Entegrasyon Platform Konsept Çözümleri ile işletmenizde kullandığınız bağımsız çalışan uygulamaları (Üretim, Kalite, Bakım vb. için manuel veri girişi için ekran seçenekleri) entegrasyonu ile bütünsel bir yönetim platformuna sahip olunmasını sağlamaktadır.

IT/OT Entegrasyon nasıl gerçekleştirilmelidir?

IT/OT alanındaki cihazlar, kendi taşıyıcılarını ve protokollerini (ör. endüstriyel protokoller) kullanarak bir veya daha fazla akıllı IoT ağ geçidiyle iletişim kurmaktadır. Böylece; verileri, verilerin IoT hizmetleri tarafından kullanılan gerçek zamanlı bilgilere dönüştürüldüğü bir entegrasyon platformuna iletmektedir. Bu bilgi daha sonra ise ana akım kurumsal hizmetlere iletir ve ürettikleri tarihi bilgilerle bütünleşmektedir.

IT/OT entegrasyonunun faydaları nelerdir?

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve dijital dönüşümSanayiTaşımacılıkEnerji dahil tüm sektörlerdeki şirketlerin varlıklarından, süreçlerinden ve ürünlerinden eyleme dönüştürülebilir veriler toplama ihtiyacını beraberinde getirmişti. Bu, endüstriyel gelişim; fabrika otomasyonunu, tedarik zinciri yönetimini ve verinin üretildiği varlıkları izlemeyi içeren OT (Operasyonel Teknoloji) alanı ile iş sürecini ve ofis otomasyonunu, işletmeyi kucaklayan IT (Bilgi Teknolojisi) alanı arasında bağlantı kurmaktadır.

BAUTEK IT/OT Entegrasyon; etki alanı içerisinde entegrasyonun etkinleştirilmesini zorunlu bir hale getirmektedir. Kesintisiz bağlantı, ile çalışmakta olan aynı zamanda bulutta veya şirket içinde bir veri merkezinde bulunan bir entegrasyon platformu tarafından gerçekleştirilmektedir.

BAUTEK IT-OT Entegrasyon, çok sayıda uygulamanın katmanlandığı daha verimli, ölçeklenebilir, yönetilen ve güvenli bir altyapı ile bu entegrasyondan yararlanabilir: bunlar, kestirimci bakımın yanı sıra uzaktan varlık izleme ve yönetimini içerir. IT tarafındaki avantajlar, altyapıyı oluşturmak, ölçeklendirmek, sürdürmek ve güvenceye almak için gerekli verimliliği korurken, kuruluşun varlıklarıyla güvenli gerçek zamanlı iletişimi içerir.

BAUTEK Entegrasyon Platform Konsept Çözümleri ile üretim, bakım, enerji, kalite sistemlerinizi güvenli ve tam entegre hale getirebilirsiniz. BAUTEK Entegrasyon Platform Konsept Çözümleri ile Saha Otomasyon Sistemlerinden (marka/model farketmeksizin PLC, Enerji Analizörü, sensor gibi) anlık veri toplayabilirsiniz. Kullanıcı ihtiyacına uygun Web tabanlı arayüzler ile verileri zaman seri seklinde geçmişe yönelik arşivleyebilirsiniz.

BAUTEK Entegrasyon Platform Konsept Çözümleri ile Üretim, Kalite, Bakım vb için manuel veri girişi için ekran seçenekleri, Anlık ve geçmişe yönelik veri izleme, kontrol, analiz özelliği, Sistemlerin birbirleriyle entegrasyon kolaylığı (ERP, Bakım, Kalite) ve OPC DA/OPC UA..server ve client davranma yeteneği ile operasyonlarınızda güvenirliğinizi sağlarsınız.

BAUTEK IT/OT Entegrasyon sistemi ile neler yapılabilir?

  • Bilgi teknolojileri uygulamaları ile OT uygulamalarının tam entegrasyonu (Top Floor to Shop Floor)
  • Saha Otomasyon Sistemleri marka/model fark etmeksizin PLC, Enerji Analizörü, sensor gibi ekipmanlardan anlık veri toplama,
  • Kullanıcı ihtiyacına uygun Web tabanlı arayüzler ve kontrol fonksiyonu
  • Sistemler arası güvenli bağlantı ve erişim ortamı sağlanması
  • Verileri zaman serisi şeklinde geçmişe yönelik arşivleme ve veriler üzerinde derinlemesine analiz
  • Üretim, Kalite, Bakım vb. için manuel veri girişlerini konsolidasyonu için ekran seçenekleri,
  • Anlık ve geçmişe yönelik veri izleme, kontrol, analiz özelliği,
  • Sistemlerin birbirleriyle entegrasyon kolaylığı (ERP, Bakım, Kalite)

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.