System Platform

Wonderware Ssytem Platformu, tüm üretim ve otomasyon altyapı sistemlerinizi bir merkez IT/OT platformu çatısında toplanmanızı sağlar. İçerisinde endüstriyel arşivleme, analiz, gerçek zamanlı izleme, yönetim konsolu, web server ve saha haberleşmesi için gereken araçları bulunduran bir endüstriyel yazılım platformudur.

 • İşletmenin tüm otomasyon fonksiyonlarını yönetebilecek şekilde ölçeklenebilen “endüstriyel işletim sistemi” adını verdiğimiz Endüstri 4.0 ve   IIOT konseptlerinin temelini oluşturmakta,

4 ana modüle sahiptir. Bunlar;

 • Operations Integration Server (200 den fazla endüstriyel haberleşme protokolünü destekleyen veri toplama yapısı, OPC UA, OPC DA, SQL, SOAP, HTTP/S, .NET desteği)
 • Application Server (Objeleri çalıştıran uygulama yapısı)
 • Historian Server (Endüstriyel veri tabanı uygulaması, veri arşivleyicisi) + Information Server - InSight (Raporlama sunucusu, web server)
 • Dağınık yapıdaki tüm otomasyon ve altyapı sistemlerini tek bir merkez altında toplama (gerçek zamanlı izleme ve yönetmeyi sağlama),
 • Kendinden sonraki tüm diğer gelişmiş Wonderware çözümleri (MES, İş Akış Yönetimi, Mobil Raporlama, Varlık Bakım Yönetimi vs.) için platform ya da taban oluşturmaktadır.
 • Obje temelli SuperSCADA yazılımı,
 • MS .Net framework içerisinde model /taslak obje dizaynları ve model oluşturma,
 • Model objelerden gerçek objeler türetilerek mühendislik ve devreye alma sürelerini azaltması ile model seviyesinde çalışması test edilen uygulamalar hatasız şekilde yaygınlaştırılarak devreye alınması,
 • Model yapısı sayesinde kurumsal olarak uygulama standardı sağlama,
 • Otomatik I/O atama özelliği ile saha cihazlarından kolay veri toplama,
 • Responsive dizayn, yüksek çözünürlükte görüntü ve multi-touch özelliği,
 • Dinamik olarak web entegrasyonu (Google Maps, Bing, OpenStreet, ve ESRI),
 • SCADA playback özelliği, + Geliştirme esnasında model temelli akıllı navigasyon,
 • Varlık veya ekipman için periyodik, olay tanımlaması yapılarak bakım yönetimi,
 • Merkezi yönetim fonksiyonalitesi hem lokalde hem de uzaktan çalıştırılarak konfigürasyon, idare ve uygulamanın yaygınlaştırılması,
 • Sanallaştırma, High Availability (Yüksek Erişilebilirlik) ve Failover-Redundancy çözümlerini desteklemektedir. Veriyi toplama, işleme ve arşivleme katmanlarında yedekli çalışma imkanlarını dahili fonksiyonalite olarak sunmaktadır.

Siber güvenlik olarak;

 • Rol temelli active directory yapısı desteklenmektedir.
 • Client lar ile iletişim HTTPS şeklinde şifrelenmektedir.
 • Tüm kullanıcı aktiviteleri ve sistem konfigürasyon değişiklikleri için tümleşik denetim mekanizmasına sahiptir.
 • Veri ve obje seviyesinde erişim kontrolü sağlanabilmektedir.