CIP Sistemi nedir? (Cleaning-In-Place)

NİSAN 24, 2023

Gıda ve ilaç tesislerinde CIP (Cleaning-In-Place) prosesi, üretimde kullanılan ekipmanlarını ve boru hatlarını temizlemek için kullanılan bir otomatik temizleme yöntemidir. CIP prosesi, ekipmanın ve boru hatlarının hijyenik bir şekilde temizlenmesini ve işlem sırasında herhangi bir kalıntı, kontaminasyon riskinin azaltılmasını sağlamaktadır.

Gıda CIP prosesi, özel olarak tasarlanmış bir CIP sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Bu sistem, gıda işleme ekipmanlarına bağlı olan bir dizi boru hattı ve pompa ile birlikte çalışır. Prosedür, genellikle bir dizi adımdan oluşmaktadır. CIP Sistemleri ilk adım olarak, ekipman ve boru hatları, sıcak su ve alkali bir çözelti (temizleme ajanı) ile doldurulur. Bu çözelti, organik madde ve diğer kirleticileri çözmek için ekipmanın içinde dolaşır.

Daha sonra, bu temizleme çözeltisi, boru hatlarından ve ekipmanın içinden geri dönerek sistem içinde bir döngü oluşturur. Bu döngü, ekipmanın ve boru hatlarının içindeki tüm yüzeyleri temizler. Son adımda, tüm boru hatları ve ekipmanlar temiz su ile durulanır ve ardından tekrar kullanıma hazır hale getirilir.

BAUTEK CIP Sistemleri tesisteki prosesin etkinlik ve verimliliğini arttırarak üretimin istenilen nitelikte operasyonun gerçekleştirilmesini sağlar. CIP prosesi esnasındaki hammadde kullanım miktarını optimum ve enerji tüketimini minimize edilmesini sağlayarak sistemin üretim için hazır hale getirilmesi sürecini hızlandırır. BAUTEK CIP Proses raporlama ile süreçlerle ilgili tüm adımları özet bir şekilde sunabilir.