Endüstri 4.0’a ilk adım Entegrasyon

AĞUSTOS 20, 2019

Wonderware, 30 yılı aşkın bir süredir endüstriyel ihtiyaçlara yönelik çözümlerle üretim teknolojilerine değer katmış endüstriyel otomasyon yazılımları alanında öncü bir markadır. Wonderware Türkiyeolarak, Wonderware ürünlerinin Türkiye’ deki tek yetkili distribütörü olmanın verdiği sorumluluk ile tüm firmaların IIOT (Endüstriyel Nesnelerin Interneti) ilkelerini temel alan endüstri 4.0 yolculuğunda onlara rehberlik yapmaya ve Wonderware ürünleri sayesinde akıllı karar verme noktaları ile buluşturarak üretimlerde asıl hedef olan sürdürülebilir kalite, büyüme ve karlılık prensiplerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyoruz.

Endüstri 4.0’ı bir işletmede hayata geçirmek için ilk uygulayacağınız adım, akıllı karar destek noktaları oluşturmak için minimum yatırımla maksimum verinin mevcut sistemlerden toplanması amacıyla entegrasyon ya da bağlantı katmanı oluşturmaktır. Bunun için de mevcut sistemlerle entegrasyon sağlanabilme yeteneği önem kazanmaktadır. Wonderware, tam da bu noktadan itibaren mevcut donanımlarınız ya da yazılımlarınızla entegre olabilecek “Operations Integration” ürün ailesini müşterilerine sunmaktadır.

  • Çok geniş bir perspektifte birçok üreticinin donanımını ve farklı haberleşme protokollerini destekler.
  • Tek bir node üzerinde farklı haberleşme protokolleri üzerinden farklı cihazlarla entegre olma imkanı sağlar. Böylece aynı node üzerindeki entegrasyon kabiliyetleri arttırılabilir.
  • BACLITE driver ı ile bina otomasyon sistemleri ile direk entegrasyon imkanı sağlar.
  • SNMP driver ı okuma / yazma yapabilme desteği, Trap oluşturma, monitor özelliği ile network cihazlarınızla ya da UPS vs. cihazlarınızla entegrasyon sağlayabilirsiniz.
  • Endüstri 4.0 standardı haline gelen OPC UA driver desteği ile yeni nesil tüm OPC UA cihazlarla entegrasyon sağlayabilirsiniz.
  • IIoT standardı haline gelen ve düşük bant genişliklerinde haberleşmek için ideal MQTT (MQ Telemetry Transport) driver desteği ile coğrafi konum olarak uzak M2M (machine to machine) haberleşme yapabilecek cihazların ya da mobil kullanıcı / varlıkların sisteme entegrasyonu sağlanabilir.

Wonderware, görüldüğü üzere IoT, IIoT ilkelerini esas alan Endüstri 4.0 devrimine ilk adım olarak “Operations Integration” ürün ailesi ile hemen her endüstriyel donanım üreticisinin sistemleri ile haberleşmesini sağlayacak entegrasyon katmanına sahip çözümler içermektedir.