Endüstriyel otomasyonda mobil bakım yönetim sistemleri

MART 12, 2019

Günümüz rekabet koşullarında  işletmeler faaliyetlerini sürdürebilmek veya kapasitelerini arttırmak için sistem ve ekipman yatırımları yapmaktadırlar. Yatırım sonrası bu sistem ve ekipmanların işletme varlığı olarak göz önünde bulundurularak maksimum fayda sağlanması beklenmektedir. Üretim süreçlerin sürekliliğini sağlamak ve kesintiye uğratmamak için mevcut sistem ekipmanlarını etkin bir şekilde kullanmak, korumak ve bakım aksiyonlarını zamanında olması gereken prosedürlere göre yerine getirmek gerekmektedir. İşletmelerin hedefleri içerisinde öncelikli olarak  mevcut işletme varlıklarını korumak, etkin ve verimli bir şekilde kullanmak olması gerekmektedir. İşletmedeki tüm disiplinlerin bu hedefleri benimseyerek tüm bireylerin süreç içerindeki üstlendikleri  görevi yerine getirmekte kullandığı varlıkların öncelikli sorumlusu olduğu bilincinde olması gerekmektedir.

İşletmelerde üretim verimliliğini olumsuz etkileyen önemli unsurlardan biriside sistem veya ekipmanlardan kaynaklanan arıza duruşları veya performans düşüşleridir. Bu durumlardan dolayı işletmeler süreçlerinde aksamalar yaşadığı gibi sürece devam edebilmek için yeni sistem veya ekipman yatırımı yapmak zorunda kalmaktadır. Bu gibi maliyetler işletmelerin pazarda tutunabilme konusunda güç kaybetmelerine sebep olmaktadır. Bu duruşlardan kaynaklı olarak duruş süresince iş gücü, enerji (yardımcı işletmeler) maliyetleri çıktı olmaması sebebiyle artmaktadır. Aynı zamanda tedarikçisi olunan firmalar ile olan iş ilişkilerine zamanında teslim edilmeyen siparişlerden dolayı ticari problemler meydana gelmektedir. Örnek vermek gerekirse;

 • Vardiya Süre : 8 Saat
 • Duruş Süre : 3 Saat
 • Ürün Başı Süre : 20 dk
 • Ürün Birim Satış : 40 TL
 • İş Gücü Maliyet : 100 TL/ Vardiya
 • Hammadde Maliyet : 5 TL / Ürün Başı
 • Operasyonel Maliyet : 40 TL / Vardiya
 • Duruş Olmaması Durumunda İşletme Gün Sonu Değerleri :
 • (60/20) * 8 * 40 = 960 TL (Bir vardiyada üretilen ürüne karşılık Satış Değeri)
 • 100 + (8*15) + 40 = 260 TL (Bir vardiyada üretilen ürüne karşılık Maliyet Değeri)
 • 960 – 260 = 700 TL (Brüt Kar)

Duruş Olması Durumunda İşletme Gün Sonu Değerleri :

(60/20) * 5 * 40 = 600 TL (Bir vardiyada üretilen ürüne karşılık Satış Değeri)

100 + (5*15) + 40 = 215 TL (Bir vardiyada üretilen ürüne karşılık Maliyet Değeri)

600 – 215 = 385 TL (Brüt Kar) olmaktadır.

Duruş sebebleri genel olarak; ekipman veya makineden kaynaklı, operatör eğitim veya iş kazası, üretim planlama hataları, hammadde eksikliği gibi farklı sebeblerden kaynaklanmaktadır.

Wonderware söz konusu bu duruşları ortadan kaldırmak veya minimize etmek için farklı çözümler sunmaktadır. Mobil bakım yönetim sistemi olarak adlandırılan Intelatrac ürünü ile işletmeler periyodik ve kestirimci bakım operasyonunu sağlayabildiği gibi mevcutta herhangi bir bakım yönetim sistemi olması durumunda tamamlayıcı fonksiyon özelliğiyle entegre olarak çalışabilmektedir. Mobil tablet, akıllı telefon desteği bulunan Intelatrac ürünü, işletmelere mevcut varlıklarından maksimum fayda edinmelerini sağlamaktadır.

İşletmelerde yürütülen klasik bakım yönetiminde ERP sistemi veya bakım yönetim sisteminden gelen iş emir bakım elemanına kağıt form ile sağlanmaktadır. Bakım elemanları sağlanan form ile işletmelerde kontrol noktalarına giderek kontrol veya kaydedilmesi edilmesi gereken bilgileri kağıtlara not etmekte ve bu bilgileri gün sonunda sistemlere manual olarak girişini yapmaktadırlar. Yapılan girişlerin gün sonu yapılması sebebiyle canlı bilgiler aktarılmadığı gibi bazı değerler hatalı girilme riski taşımaktadır. Intelatrac ile saha içerisinde tur esnasında proses bilgileri sisteme anlık olarak aktarılır. Böylece kağıt israfı ortadan kalmaktadır. Ayrıca endüstriyel el terminali kullanılması durumunda entegre olarak bulunan ısı/nem/vibrasyon/vs.. ölçüm değerleri doğrudan sisteme aktarılabilir. Böylece Intelatrac’ın gerçek zamanlı veri akış sistemi (Real-Time Information Transfer) fonksiyonundan faydalanılır.

Bu problem ortadan kaldırmak için Wonderware Intelatrac ürünü ERP veya mevcut bakım yönetim sistemi ile entegre olarak gelen iş emirleri tablet veya ilgili bakımcının akıllı telefonuna aktarılmaktadır. İşletmelerin Intelatrac form designer ürünü sayesinde tasarladıkları formlar ile belirlenen gün içerisinde ne gibi aksiyonlar yapmaları gerektiği bilgisi sistemden erişilir. Saha içerisinde rutin bakım için gidilen her noktada lokasyon teyidi yapılarak ilgili bakımın gerçekten olunması gereken yerde yapılma durumu test edilebilir. Böylece Intelatrac’ın İş gücü Yönetimi (Workforce Management) fonksiyonundan faydalanılır.

Bakım için gidilen noktada olumsuz bir proses değeri tesbit edilmesi durumunda sistem geçmiş değerlere bakarak alarm durumu oluşturarak ERP veya bakım yönetim sistemine iş emri açtırabilir. Bu şekilde olağan dışı değerden dolayı oluşabilecek duruşlar önceden tesbit edilerek zamanında müdahele edilebilir. Böylece Intelatrac’ın Önleyici Bakım Destek (Predictive Maintenance)fonksiyonundan faydalanılır. Bakım departmanı için yeni başlayan personellerin oryantasyon ve iş öğrenme süreçleri proses ve iş yerine bağlı olarak uzun süre almaktadır. Bunu minimize etmek için supervisor tarafından tüm bakım prosedürleri ve bilgileri Intelatrac sistemine aktarılarak oryantasyon süreçleri minimize edilebilir. Böylece Intelatrac’ın Teknik Eğitim fonksiyonundan faydalanılır.

Intelatrac normal PC sistemleri desteklediği gibi Windows Mobile işletim sistemine sahip el terminallerindede çalışmaktadır. El terminallerinin özelliğine göre ; RFID , Barkod okuyucu, Vibrasyon Prob, Isı ölçer, gibi entegre olabilecek sensörlerden veri aktarımı yapabilmektedir. İşletmelerde operasyonel mükemmelliğin yolu Wonderware çözümlerinden geçmektedir.