Akıllı Fabrika DCR Paketi: Veri Arşivleme, Veri İzleme, Veri Raporlama

NİSAN 29, 2020

ENDÜSTRİYEL VERİ DEPOLAMA ve ANALİZLERİ İÇİN HISTORIAN VERI TABANI UYGULAMALARI

İnsanlığın ilk yıllarından bu yana “değişim” ve “gelişim” kelimeleri hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Toplumların birbirleri ile sürekli etkileşimiyle sağlanan bilgi aktarımı insanlara yeni ufuklar açmak için vazgeçilmez bir kaynaktır. 

Sanayi devrimi ile başlayan bu süreç bu günlerde Endüstri 4.0 ile kendinden sıkça söz ettirir hale gelmiştir. Sektör bağımsız her alanda inovatif bir gelişim sağlamaya ilham olan bu bu yeni sürecin merkezinde etkinlik, verimlilik ve fayda maksimizasyonu bulunmaktadır. Bunun gerçekleştirilebilmeside endüstriyel verilerin fayda sağlayacak bilgilere dönüştürülmesinden geçmektedir. Bu anlamda historian veri tabanı uygulamaları oldukça önemli bir role sahiptir.

PROSES VERİLERİ ARŞİVLEME, İZLEME ve RAPORLAMA

Bir otomasyon sisteminde en önemli konuların başında zaman, plan ve kaynak yönetimi gelmektedir.Operasyonların planlaması, işlemlerin yönetilmesi, her bir operasyon süresi, diğer proseslere geçiş ve bekleme süreleri vb konuların optimum şekilde tanımlanarak yönetilmesi son derece önemlidir. Belirtilen bu işlemlerin otomatik hale getirildikten sonra iyileştirmelerin gerçekleştirilmesinin; düşük operasyon maliyeti, yüksek oranda üretkenlik, yüksek oranda kalite, yüksek oranda esneklik gibi büyük faydaları getirmektedir.

Endüstriyel otomasyon da kullanılan yöntemler her geçen gün gelişip ve farklılaşıp, kullanıcıların istek ve taleplerine çözüm bulmaya devam etmektedir. Otomasyon uygulamalarında artık standart hale gelen fabrikalarda yaygın olarak kullanılan endüstriyel yazılımları HMI, OMI, Scada, SuperScada, IT/OT, batch yönetimi, üretim yönetim sistemi ve reçete yönetimi çözümleri bulunmaktadır. Bunlara ilaveten artık belirtilen sistemlerin etkinliğini ve verimliğinin analizini gerçekleştirmek için gereken endüstriyel bilgi yönetimi ve analizi çözümleri oldukça öneme sahip hale gelmiştir. Değişken son kullanıcı talep ve isteklerine karşılık sağlayabilmek için teknolojinin uygun çözümlerinden yaralanmak, minimum maliyetle maksimum kalite ve kar sağlamak ve bunu en uygun teknoloji ile gerçekleştirmek üreticilerin öncelikli konularındandır.

Tüm isteklere ve taleplere cevap vermek adına yazılım ve otomasyon firmaları çeşitli yazılım çözümleri ortaya çıkarmıştır. Omron, Sıemens, Allen Bradley, Mitsubishi, Schneider, Rockwell gibi firmalar bu alanda ismi sayılabilecek firmalar arasındadırlar

 Üreticiler için Wonderware | BAUTEK DCR Endüstriyel Bilgi Yönetimi ve Analizi Çözümleri ile tesisinizdeki veya makinanızdaki geçmiş dönemde gerçekleşen değişimleri görmek, arızaları bu bilgilerle ön görmek, üretim esnasında neler gerçekleştiğinin analizini yapmak artık tek bir buton ile sağlanır hale gelmiştir.  Endüstri 4.0 ile gelişen ve popüler hale gelen Nesnelerin İnterneti (IoT), Cloud Çözümler, Big Data, Kestirimci Çözümler gibi uygulamaları da teknolojik olarak arka tarafta Endüstriyel Bilgi Yönetimi ve Analizi kullanmaktadır.

Operasyon yöneticileri ve kullanıcılar için Wonderware | BAUTEK DCR; geçmişe yönelik dataları ilişkisel veri tabanı üzerinde tutmadığı ve historian veri tabanı kullanıldığı için endüstriyel bilgilere hızlı ve kolay bir erişim imkanı sağlamaktadır.  Muadillerden daha hızlı bir şekilde geçmişteki verilerinizi getirerek veriler üzerinde analizler ve raporlar gerçekleştirmenizi sağlamaktadır. Ayrıca sistem gereksinimi olarak diğer muadillerine göre daha düşük olduğundan sizlerin ilk ve operasyonel maliyetlerinizi minimize eder. Sanal işletim sistemi üzerinde çalışması, sağladığı büyük BT avantajlardandır. Sistem kullanıcı tarafında kişisel bilgisayarınızı yavaşlatmaz bellek sorunu ile karşılaşmanızı engeller. Diğer tedarikçilerden farklı olarak farklı otomasyon sistemleri ile haberleşmek için dahili sağladığı +100 otomasyon driver sayesinde her sistemden kolaylıkla verileri aynı platforma taşıyabilirsiniz ve ilave OPC ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Ayrıca yine dahili getirdiği kullanıcı arayüzleri ile self servis analiz ve raporlarınızı yapabilirsiniz. Sistem yetkilendirmeye bağlı erişim ile üçüncü parti uygulamalara veri sağlayarak kolay entegrasyon kabiliyeti sunabilmektedir.