Wonderware Endüstri 4.0 Akıllı Fabrika Çözümleri

MART 17, 2019

Günümüz global rekabet koşullarında sürdürülebilirliliği ve kar maksimizasyonu sağlamak işletmeler için en temel konuların başında gelmektedir. Bu sebebten dolayı işletmeler tüm süreçlerini Akıllı Fabrika konseptine uygun bir hale dönüştürerek var olma gücünü korumaya ve güçlendirmeye çalışmaktadır. Wonderware Endüstri 4.0 Akıllı Fabrika Çözümleri işletmelere verimliliği arttırarak inavasyon sağlayan, süreçleri iyileştiren, hataları minimize eden, hızlı ve esnek bir yapıya sahip Akıllı Fabrika oluşturma imkanı sağlamaktadır.

Akıllı Fabrika konseptinde işletmedeki tüm dağınık sistemlerin bir inter/intranet ağ üzerinden birbiriyle haberleşerek veri alış-verisi için entegre olması gerekmektedir. İşletmelerde dağınık yapıya sahip sistemlerde çalışan farklı uygulamaları entegre etme, yönetme ve güvenliğini sağlama faaliyetlerini tek bir merkezden yönetme Akıllı Fabrika konseptinin en önemli  unsurların başında gelmektedir. Ayrıca saha içerisindeki tüm verilerin anlık (real-time) otomasyon sistemlerinden otomatik olarak insan müdahelesi gerekmeksizin beslenmesi ve insan müdahelesi gereken noktalar için de belirlenen standart ve prosedürlere uygun bir şekilde sisteme alınması gerekmektedir. Böylece sistemdeki tüm veriler dijital ortama alınarak Endüstri 4.0 temel gerekliliği yerine getirilmiş olacaktır.

Wonderware Endüstri 4.0 Akıllı Fabrika kapsamında ERP katmanı altında tüm üretim süreçlerini yönetebilme özelliğine sahiptir.  Modüller olarak alabileceğiniz sistemler yatırım ve mühendislik anlamında ciddi avantaj sağlamaktadır. Wonderware Endüstri 4.0 Akıllı Fabrika kapsamında sunduğu temel çözümler;   

Wonderware System (Endüstri 4.0) Platformu; işletmelerdeki tüm sistemi bir merkez altında toplamanızı ve  yönetmenizi sağlayan, içerisinde endüstriyel veri arşivleme, sistem konfigurasyon, web server ve kullanıcı görsel arayüzü, haberleşme için gereken entegrasyon araçları (yaklaşık 200 farklı endüstriyel ürün için), analitik raporlama ürünü içeren araçları bulunduran otomasyon ve bilgi teknolojileri (IT/OT) platformudur. İşletmeler Wonderware System (Endüstri 4.0) Platformu kullanılmaya başladıktan sonra diğer endüstriyel sistemler için altyapı  sağlamakta olup ihtiyaca yönelik sistemlerin entegrasyonu kolaylıkla yapılabilmektedir.

Wonderware İş Akış Yönetim Modülü (Workflow); sisteminiz içerisinde operasyonel süreçlerinizin geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Doğru bilginin, doğru departmana, doğru zamanında iletilmesi için iş akış modeli yaratmak, yönetmek, analiz etmek ve geliştirme imkanı sağlayan modüldür. Tüm süreçleri (üretim, bakım, finans, …) kapsamaktadır.

Wonderware Üretim Yönetim Sistemi Modülü (MES); Performans+Operasyon+Kalite alt modüllerinden oluşmaktadır. Üretim sistem ve süreçlerinizi verimli, etken ve doğru bir şekilde yürütmenizi sağlamaktadır. İş emri yönetimi, stok ve canlı envanter takibi, üretim planlama-atama, üretim takip, iş gücü yönetimi, ürün ağacı oluşturma (BOM),prosedürel iş adımları oluşturma, üretim performans ve duruş takipleri ,Duruş sebebleri ve analizi (drill down), Duruş-Operator ilişkisi, OEE-Verimlilik Hesap, kalite spektleri belirleme, kalite prosedür yönetimi, İstatistiksel proses kontrol, kalite veri toplama, proses veya lab ortamı kalite numune sistemi entegrasyonu gibi bir çok özelliği kapsamaktadır.

Wonderware İş Zekası Raporlama Sistemi Modülü (EMI_Manufacturing Intelligence); Üretim süreci ile ilgili verileri özet tablo olarak sunarak analiz etme ve raporlama imkanı sağlamaktadır. Bu teknoloji  sayesinde üretim süreçlerinizden toplanan ham veriler sadeleştirilerek diğer disiplenler ile ilişkilendirilmesini ve anlamlı hale dönüştürülmesini sağlanmaktadır. Böylece işletme karar mekanizmalarının işi kolaylaşmakta ve üretim ile ilgili tüm süreçlerin performanslarını arttırmaya yönelik aksiyon alma konusunda destek sağlanmaktadır. Amaç işletme içerisinde süreç optimizasyonlar sağlanarak ve müşteri memnuniyetlerinin talep edilen seviyede karşılanması sağlamaktır.

Wonderware Mobil Veri Toplama & Bakım Yönetim & İş Gücü Yönetimi ve İş Sağlığı Güvenliği Modülü (Intelarac); Otomasyon olmayan lokasyonlar için sisteminizi sürekli canlı tutmanızı sağlayarak mobil bakım-iş gücü yönetim sürecini, muayene veya denetim, mobil veri toplamayı ve iş sağlığı güvenliği prosedürlerinin yerine getirilmesi için kullanılmaktadır. Operasyonel mükemmelik çerçevesinde kağıt tasarrufu, proses optimizasyonu için hataları azaltabilme imkanı sağlamaktadır.

Wonderware Görselleştirme (İzleme ve Kontrol) Modülü; Özel proses kütüphaneleri içeren, webscada özelliği ile mobilite sağlayan, uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalar neticesinden konusunda en iyi arayüze sahip ürünü seçilmiştir.

Wonderware Enerji İzleme ve Yönetime (ISO5001 uyumlu) Modülü; Üretim ve yönetim sürecinizdeki tüm enerji girdilerinin (elektrik, hava,su,doğalgaz..) operasyon ile ilişkilendirerek tüm süreç içerisinde vardiye, hat, ünite, personel bazlı enerji maliyetlerini izleyebilmenizi, üretilen ürün birim başına gerçek enerji maliyetlerini izleyebilmenizi ve kontrol  edebilmenize imkan sağlamaktadır.

Wonderware Batch Reçete Yönetimi Modülü; ISA Standartlarına uygun bir şekilde farklı üretim operasyonları için üretim sürecinin yürütmeye (Ürün nasıl yapılacak? Hangi malzemelerden oluşacak (Reçete)? Üretimin yapılabilmesi için gerekli fiziksel şartlar. (Ekipmanlar), Bu ekipmanlar hangi sıraya göre çalışacak. (Kontrol şekli), gibi süreçleri yönetme imkanı sağlamaktadır.