Wonderware iş akış yönetim çözümleri ile işinizi kolaylaştırın

TEMMUZ 21, 2019

Wonderware BPM SKELTA İş Akış (Workflow) Yönetim Çözümleri işletmenizde üretim içerisindeki kontrol sistemlerinden iş seviyesine kadar süreçlerinizi oluşturan iş ve görevleri işletme disiplin yöneticilerinin tanımladığı kurallara göre yürütmenizi sağlayan süreç optimizasyon sistemleridir. Wonderware BPM SKELTA İş Akış (Workflow) ile süreçlerinizi modelleyerek yürütmenizi bunun neticesinde süreç içerisindeki kesinti ve darboğazları analiz ederek iyileştirmeler yapmanızı sağlamaktadır. Yapılan iyileştirmeler sayesinde mevcut kaynaklar en optimum şekilde kullanılarak tüm disiplinlerin koordine bir şekilde çalışmasını ve süreç verimliliğini arttırılmasını sağlamaktadır.

Wonderware BPM SKELTA İş Akış (Workflow) Yönetim Çözümleri işletmede tüm organizasyonlar arası iş birliği sağlayarak manuel ve kağıt ile ilerleyen süreçlerin elektronik ortama taşınmasını ve etkileşim içerisinde olması gereken kullanıcıların ilgili işlemleri (talep,prosedür yerine getirme, form doldurma, değer girme, onay verme..vb) elektronik ortamda yerine getirmesini ve süreci izlemesine imkan sağlamaktadır. Elektronik ortamda yapılan bu işlemler sayesinde sürecin akışı izlenebilmekte ve yönetilebilmektedir. Sistem kendi içerisinde aşağıdaki kompenentlerden oluşmaktadır.

  • Proses Dizayner; proses akışı ve ağacını tasarlamanızı sağlayan modelleme ortamıdır. Bu platformda proses içerisindeki sistemler ile ilgili akışın nasıl sağlanacağını, eskalasyonların kime yapılacağı gibi tanımlamalar yapılmaktadır. İstenilmesi durumunda Microsof Visio ortamında yaratılmış akış çizimleri içerisine dahil (import) edilebilir.
  • Form Dizayner; tasarlanan model içerisinde kullanıcı için görselliğin sağlandığı, prosedür tanımlamanın yapıldığı, görevlerin oluşturulduğu, form oluşturulduğu, farklı kaynaklara köprünün sağlandığı (iş saati göre eskalasyon, delegasyon, iletme, tayin etme), elektronik imzanın tanımlandığı, script oluşturulabilen, sürükle-bırak özelliğiyle çalışan, Microsoft InfoPath destekleyn ortamdır.
  • Süreç Yönetim Platform; Süreç içerisinde zaman yönetimi, kişilerin ve görevlerin tanımlandığı ortamdır.

  • Süreç performansını izlemeni sağlayan monitor (BAM-Business Activity Monitor); aktivitelerin raporlandığı ve izlendiği, süreç performansların analiz edildiği, proaktif bir şekilde tanımlanan proses dışı faaliyetlerin bildirildiği ortamdır.
  • Sistemlerle entegre olmanızı sağlayan entegrasyon ve haberleşme araçları (Connector ve Driver); Microsoft Outlook, Messenger, SMS, Microsoft Share Point, Wonderware MES, Wonderware BATCH, Wonderware System Platform, Avantis EAM Bakım Yönetimi, Wonderware Intelatrac,Wonderware Intouch

Wonderware BPM SKELTA İş Akış (Workflow) Yönetim Çözümleri işletmelerde Üretim, Bakım, Kalite, Lojistik, Stok Yönetimi,İş Sağlığı ve Güvenliği dahil olmak üzere tüm disiplinlerin birbirleriyle entegre bir şekilde çalışmasını sağlamakta olup manuel ve kağıt üzerinde ilerleyen süreçleri ortadan kaldırarak işletme içerisindeki süreç fonksiyonların kurumsal standardizasyonunu sağlamaktadır. Süreçler merkez bir platformda tanımlanarak-yönetilmekte-analiz edilmekte-iyileştirilmektedir.

Wonderware BPM SKELTA İş Akış (Workflow) Yönetim Çözümleri mobil ortam desteği sayesinde doğru Bilginin, doğru Zamanda, doğru kişilere veya sisteme aktarılmasını sağlamaktadır.