Wonderware QI Analist ile üretimde gerçek zamanlı kalite yönetim sistemi

EYLÜL 09, 2019

Wonderware QI Analist ürünü, işletmelerde üretim kalite izleme ve yönetme sistemleri için kullanılmaktadır. Bu çözüm sayesinde üretim tanımlanan standartlara göre yapılmakta, üretim girdileri optimum şekilde kullanılmakta, kalitesi yüksek ve maliyeti düşük çıktı sağlanmaktadır. Bununla beraber üretilecek ürüne göre üretim sürecinin planlaması ve düzenlemelerin yapılması ile birlikte üretimde ölçülebilir seviyede kalite artışı ve sürekliliği sağlanmaktadır. Bu sistem ile üretim standartlarındaki varyasyonlar henüz üretim aşamasındayken tesbit edilmektedir.

Wonderware QI Analist ürünü ile üretim kalite izleme sistemi  re-aktif durumdan pro-aktif bir yapıya dönüşerek üretim kalite değerleri optimum hale gelmektedir. Ayrıca anlık (real time) olarak İstatistiksel Proses Kontrol (SPC-Statistical Process Control) özelliği sayesinde ürün kalitesindeki varyasyonlar farklı grafikte sunulmaktadır. Bu grafikler sayesinde proses yönlendirilmekte bununla beraber gerekli önlemler alınarak, ilgili departman veya kişilere önceden bilgilendirme yapılarak gerekli önlemler alınmakta, hurda veya yeniden işlenmesi gerekecek çıktılar minimize edilerek üretim kalitesi dolaylı olarakta verimlilik arttırılmaktadır. Örneğin belirlenen kalite set değerleri veya kuralları dışına çıkıldığında kalite gösterge sayfasını ana ekrana çağırabilmekte veya e-posta gönderebilmektedir. Ürün Wonderware Intouch ve Application Server Alarm Managerment ile entegre çalışabilmektedir.

Wonderware QI içerisindeki temel özellikler

 • Kullanıcı tanımlı SPC Charting (X-Bar R veya Sigma, X-Individual, MovingRange, Moving Avaraj/Range/Sigma, EWMA , p, np, c, u, DPMO)
 • Histogram (Veri Dağılımı_ gruplandırılmış bir veri dağılımının sütun grafiğiyle gösterimidir)
 • Pareto Analizi (HataAnaliz_ önemli sebeplerin, nispeten daha önemsiz sebeplerden ayırmak için kullanılan bir çubuk diyagram)
 • Özel kural içerikleri (Western Electric, AIAG, Juran, Hughes, and Gitlow & Duncan)
 • Kullanıcı tanımlı özel kural oluşturma (Control Rule Violation Monitor),
 • Wonderware Çözümleri ile ana entegrasyon özelliği (Intouch, Historian,Archestra..)
 • ActiveX alarm gösterge ve dashboard,
 • Manuel veya Otomatik Veri Girişi,
 • Lab bilgi yönetim sistemi ile entegrasyon,
 • Alarm Bilgisi (e-posta), belirlenecek kurallar veya alarm durumlarına göre spekt aşımlarında kullanıcılara bilgilendirme yapmaktadır.
 • FDA 21 CFR PART 11 uyumluluk

Wonderware QI Analist işletmlerde tüm organizasyonu kapsayan bir sistem olarak kullanılmaktadır.

 • Kalite Yöneticisi; Kalite tanımlamaların, kuralların belirlenmesi, konfigurasyon yapılması, sistemin yönetilmesi ve analizi,
 • Kalite Personeli; Ölçüm yapma, veri girişi ve kontrolü, özel raporlar yapmak(excel/word)
 • Operatör; Kalite parametre veri girişi, grafik ve alarm izleme,
 • Bilgi Teknolojileri; Kullanıcı hesap yönetimi, erişim düzenlenmesi yönetimi,

Wonderware QI Analist sistemi kontrolor ve iş istasyonu (workstation) kullanıcılarından oluşmaktadır.

 • Kontrolör; Tüm temel aktivite ( veri girişi, grafik izleme, kural değerlendirme, alarm, konfigurasyon..) yönetimi, yönetici kullanımı içindir. Bunun için özel tehsil edilmiş bir bilgisayar olması gerekmektedir.
 • İş istasyonu (workstation); sahada kullanılacak olan ( veri girişi, grafik izleme, kural değerlendirme), operator, kalite mühendisleri içindir.