Wonderware ile Akıllı Fabrikalar

TEMMUZ 23, 2019

Wonderware, 30 yılı aşkın bir süredir endüstriyel ihtiyaçlara yönelik çözümlerle üretim teknolojilerine değer katmış endüstriyel otomasyon yazılımları alanında öncü bir markadır. Wonderware Türkiyeolarak, Wonderware ürünlerinin Türkiye’deki tek yetkili dağıtıcısı olmanın verdiği sorumluluk ile tüm firmaların IIOT (Endüstriyel Nesnelerin Interneti) ilkelerini temel alan endüstri 4.0 yolculuğunda onlara rehberlik yapmaya ve Wonderware ürünleri sayesinde akıllı karar verme noktaları ile buluşturarak üretimlerde asıl hedef olan sürdürülebilir kalite, büyüme ve karlılık prensiplerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyoruz.

Endüstri 4.0’ın gerçek etkisi, endüstriyel verilerinizden anlamlandırılmış içeriklerinin ayrıştırılması ve iş süreçleri ile birleştirilerek aksiyon almaya yardımcı bilgilere dönüştürülmesi ile görülmektedir. Wonderware’ in 4 adımlı yaklaşımı bu gereklilikleri aşağıdaki şekilde özetleyerek insan, makine ve operasyonların mükemmelliği ile alakalı çevrimi oluşturmaktadır.

 1. Adım: Bağlantı Sağlama

Endüstri 4.0 ve IIOT ile üretimde kullanılan tüm cihazlarla bağlantı sağlanması, enstrümantasyon yeteneklerinin düşük maliyetli ve düşük güç tüketimli sensörlerle arttırılması, böylece farklı veri kaynaklarındaki birbirinden bağımsız büyük miktardaki ham verinin standart hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Wonderware, endüstride kullanılan aşağıdaki tüm marka / model cihazlarla ve ilgili haberleşme protokolleri ile bağlantı sağlama özelliğine sahip “Operations Integration” ürününe sahiptir.

 1. Adım: Veri Toplama ve Arşivleme

Tüm alt sistemlerle ve cihazlarla bağlantı kurulması problemi aşıldıktan sonra karşılaşılacak diğer problem ise devasa miktardaki ham verinin toplanarak etkin bir şekilde gerek yerel lokasyonda gerekse de bulut teknolojileri ile arşivlenmesidir. Verinin etkin bir şekilde arşivlenmesi öncelikle endüstriyel veri tabanı uygulamalarıyla standart veri tabanlarındakinden çok daha düşük yer tutacak şekilde arşivlenmesini, çok daha hızlı şekilde sorgulamaya imkan vermesini, IT ihtiyaçlarını gözetecek şekilde HA (yüksek erişilebilirlik) sağlanmasını gerektirir. Bunun yanında bulut teknolojileri sayesinde de verinin kurumsal platformda ihtiyaç duyulan herkes tarafından erişilebilir hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Wonderware aşağıdaki ürünleri sayesinde verinin toplanarak arşivlenmesini ve kullanıcılara sunulmasını gerçekleştirir.

 • Wonderware Historian
 • Wonderware Historian Client
 • Wonderware Online (Cloud Historian)

 1. Adım: İçerik Kazandırma

Kısaca, toplanan ham verinin bilgiye dönüştürülmesi işlemidir. Örneğin, eğer toplanan veriler sıcaklık, basınç, hat hızı, pH gibi ise bilgi de sıcaklık ve basınçdaki artışın hat hızındaki düşmeye ve buna bağlı olarak da üretim kapasitesinin azalmasına oranıdır. Yani, ham verilere içerik kazandırılması sonucu ihtiyaç duyduğumuz bilgiye dönüştürme işlemidir.

Wonderware, toplanan ham veriyi veri modeli içerisinde farklı veri kaynakları (ERP, 3rd party uygulamalar, DB ler vs.) ile besleyerek gerçek zamanlı yenilenen dashboard lar halinde kullanıcılara mobil ya da web ortamında sunar.

Wonderware aşağıdaki ürünleri sayesinde ham verileri bilgiye dönüştürerek kullanıcılara sunulmasını gerçekleştirir.

 • Wonderware EMI (Kurumsal Üretim İş Zekası)
 • Wonderware Smartglance (Mobil Raporlama)
 1. Adım: İş süreçleri ile birleştirme

Toplanan tüm verinin bilgiye dönüştürülmesi sonucu iş süreçleri ile birleştirilmesi gerekmektedir. Yani, iş süreçlerinde kurallar koyarak farklı disiplinlerden iş birimlerinin ortak hareket etmesi sağlanmalıdır. Örneğin, farklı iş istasyonlarından oluşan bir hattı ele alalım. Bu hat üstünde yer alan her bir istasyon için çevrim süresi bilgilerini toplayalım ve arşivleyelim. Bu bilgilere üretilen ürün ile operator bilgilerini de ekleyerek zenginleştirelim ve her farklı ürünün ne kadar sürelerde üretildiği bilgisini sürekli olarak kontrol altında tutalım. Şimdi bu bilgiyi iş süreçlerimizle birleştirmek için herhangi bir zamanda herhangi bir ürünü herhangi bir operator üretirken çalışacak şekilde bir kuralla birleştirelim. Diyelim ki, eldeki bilgiler ışığında bu ürünü, bu istasyonda bu operator tarafından üretilirken çevrim süresi bu olmalıdır. Bunun altında olursa öncelikle üretim, kalite, bakım departmanları supervizörleri ya da yetkili amirleri bilgilendirilecektir. Kalite, kalite spekleri olarak herhangi bir sorun olup olmadığına bakarken, bakım ekipleri de hattaki ekipmanların 0 fonksiyonlarını yerine getirip getiremediğine odaklanacaktır. Tüm farklı birimler eş zamanlı olarak çalışacak böylece ekipman, süreç ve insan mükemmelliği sağlanabilecektir.

Böylelikle Wonderware, ham verinin toplanmasından bilgiye dönüştürülmesine ve gerekli aksiyonların alınmasını sağlayacak akıllı karar verme destek noktaları oluşturur. Böylece çevrim tamamlanmış olmaktadır.

Wonderware, aşağıdaki ürünleri sayesinde akıllı karar verme noktaları oluşturulmasını, bahsedilen 4 adımlı çevrimi tamamlanmasını ve Endüstri 4.0 nihai amacı olan “AKILLI FABRİKALAR” hedefini gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

 • Wonderware System Platform
 • Wonderware MES / MOM
 • Wonderware SKELTA (Endüstriyel Süreç Yönetimi)