Saha Operasyon Çözümü

Wonderware Saha Operasyon Çözümü (IntelaTrac), mobil veri toplama ve mobil bakım yönetim çözümüdür. Mobil Operatör (eski adıyla IntelaTrac Mobil Operatör Rounds (MOR)), üreticilerin ve işlemcilerin saha işgücü tarafından en iyi uygulamaların tutarlı bir şekilde yürütülmesi yoluyla güvenilir, güvenli ve karlı operasyonlar elde etmelerini sağlamaktadır- ana akım süreç iyileştirmelerini hızlandırır, sürdürür ve mevzuata uygunluğu iyileştirir.

Saha Operasyon Ürünlerinin Özellikleri Nelerdir?

 • Sahada operasyonel mükemmellik odaklı bir kültür sağlar.
 • En iyi uygulamaların tutarlı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.
 • Yorgun varlıklar ile tahmine dayalı analitik ve makine öğrenimi gibi bulut kaynakları arasında bir iletişim yolunu kolaylaştırır.
 • Değişen iş koşullarına hızlı tepki vermeyi destekler.
 • Ekipman güvenilirliği için önemli başarı faktörü.
 • El tipi mobil cihazlara verilen eğitim materyalleriyle yeni saha çalışanlarının özümsenmesine yardımcı olur.
 • Mevzuata uyumun iyileştirilmesini kolaylaştırmak için uyumluluk, sağlık ve güvenlik programı gereksinimlerinin temelini oluşturur.

Sektör lideri mobil iş gücü ve karar destek sistemi

Mobil Operatör, operasyonel süreç iyileştirmelerini hızlandırmakla ve sürdürmekle kalmaz ayrıca etkin olan bir Operasyon Yönetim Sisteminin önemli bir bileşenidir. Her zaman en iyi işletim ve düzenleyici prosedürlerin takip edilmesini sağlamaya yardımcı olmak, aletsiz tesis varlıklarına ilişkin veriler toplanmak, kritik çevre, sağlık ve güvenlik denetimleri programa uygun olarak gerçekleştirilir ve mobil operatörler, tesis varlıklarını işletmek oldukça basittir.

Ön safınızın kârlılığınızı yönetmesine yardımcı olmak

Operasyonel Mükemmellik, operatörlerle başlamaktadır. Mobil Operatör, işgücü yönetimi yazılımı, mobil el bilgisayarları, izleme cihazları ve tek bir taramadan birden fazla alanı okuyabilen QR kodları ve NFC etiket okuyucularının bir kombinasyonunu kullanarak saha operatörünü otomasyon döngüsüne dahil eder. Bu mobil çerçeve, tesis varlıklarını yönetmek için önemli ölçüde geliştirilmiş bir karar destek sistemi ile sonuçlanır. İşçiler, gizli darboğazları ve süreç veya ekipman sorunlarını ortaya çıkarmaya yardımcı olan bir soru-cevap süreci boyunca kolayca yönlendirilir. Sorunlar bulunursa, çalışanlara, gelişen sorunu uygun şekilde belirlemek ve ele almak için ek adımlar veya eylemler konusunda derhal rehberlik edilir. İstisna tabanlı web raporları, ekipteki herkesin tesis operasyonlarının mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Bir Yazılım Geliştirme Kiti (SDK), son derece genişletilebilir bir mobil çerçeve ekleyerek en düşük toplam sahip olma maliyetini sağlamaktadır.

Sektör lideri mobil iş gücü ve karar destek sistemi

AVEVA Mobil Operatör, operasyonel süreç iyileştirmelerini hızlandırmakla ve sürdürmekle kalmaz ayrıca etkin olan bir Operasyon Yönetim Sisteminin önemli bir bileşenidir. Her zaman en iyi işletim ve düzenleyici prosedürlerin takip edilmesini sağlamaya yardımcı olmak, aletsiz tesis varlıklarına ilişkin veriler toplanmak, kritik çevre, sağlık ve güvenlik denetimleri programa uygun olarak gerçekleştirilir ve mobil operatörler, tesis varlıklarını işletmek oldukça basittir.

Ön safınızın kârlılığınızı yönetmesine yardımcı olmak

Operasyonel Mükemmellik, operatörlerle başlamaktadır. AVEVA Mobil Operatör, işgücü yönetimi yazılımı, mobil el bilgisayarları, izleme cihazları ve tek bir taramadan birden fazla alanı okuyabilen QR kodları ve NFC etiket okuyucularının bir kombinasyonunu kullanarak saha operatörünü otomasyon döngüsüne dahil eder. Bu mobil çerçeve, tesis varlıklarını yönetmek için önemli ölçüde geliştirilmiş bir karar destek sistemi ile sonuçlanır. İşçiler, gizli darboğazları ve süreç veya ekipman sorunlarını ortaya çıkarmaya yardımcı olan bir soru-cevap süreci boyunca kolayca yönlendirilir. Sorunlar bulunursa, çalışanlara, gelişen sorunu uygun şekilde belirlemek ve ele almak için ek adımlar veya eylemler konusunda derhal rehberlik edilir. İstisna tabanlı web raporları, ekipteki herkesin tesis operasyonlarının mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Bir Yazılım Geliştirme Kiti (SDK), son derece genişletilebilir bir mobil çerçeve ekleyerek en düşük toplam sahip olma maliyetini sağlamaktadır.

En iyi işletim prosedürlerini uygula

En iyi uygulamalar, ister tek bir tesis, ister küresel olarak dağılmış birden fazla tesis olsun, yalnızca bir kuruluşta tutarlı ve geniş bir şekilde uygulandıklarında anlamlıdır. AVEVA Mobil Operatör, mobil çalışanlara bakım görevleri sunar ve uyumluluk ve hesap verebilirliği sağlamak için her adım izlenebilir.

En iyi işletim prosedürlerini uygula

En iyi uygulamalar, ister tek bir tesis, ister küresel olarak dağılmış birden fazla tesis olsun, yalnızca bir kuruluşta tutarlı ve geniş bir şekilde uygulandıklarında anlamlıdır. Mobil Operatör, mobil çalışanlara bakım görevleri sunar ve uyumluluk ve hesap verebilirliği sağlamak için her adım izlenebilir.

 • Mobil veri toplama ve prosedür yürütme çözümü sağlama,
 • Mobil bakım yönetimi ve iş sağlığı güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mobil işgücü kaynak yönetimi,
 • Önleyici bakım desteği,
 • Operasyonların doğru zamanda doğru şekilde ve doğru kaynak ile yürütülmesini sağlama,
 • Kurum kültürü bilgi havuzu oluşturma,
 • Oryantasyon süreçlerinin zamanının minimizasyonu,
 • Kağıtla veri toplama süreçlerinin ortadan kaldırılması,
 • Proses içerisinde, otomasyon sistemleri tarafına dahil edilemeyen ya da edilmesi mümkün olmayan cihazlardan veri toplanması,
 • Veri toplama sürecini prosedüre ve iş akışına bağlı yürütülmesi,
 • Sahadaki iş gücünün performans ve maliyet analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

Datasheet-Bautek-Mobile Operator Round

e-book-bautek-mobiloperatorrounds

onesheet-bautek-mobiloperatorrounds